Produkter

Førsteklasses produkter

DFM tilbyder en række forskellige produkter af højeste kvalitet, baseret på mange års forskning og udvikling. Fælles for produkterne er, at de sikre en stabil reference eller sporbarhed på højeste niveau. Alle vores produkter er produceret af DFM i Danmark.

CRM - Ledningsevne opløsninger

DFM tilbyder referenceopløsninger for elektrolytisk ledningsevne i form af vandige opløsninger af kaliumklorid certificeret efter ISO Guide 34. DFM lagerfører sædvanligvis dekadiske værdier mellem 10 mS/m og 10 S/m men kan også levere andre værdier.

Certificeringen er under DANAK akkreditering nr. 511, og referenceopløsningerne er endvidere i henhold til CIPM MRA.

CRM - Primær pH

DFM kan tilbyde fem primære pH buffere, pH 4,005, 6,865, 7,413, 9,180 og 10,012. De primære buffere opfylder kravene, som er angivet i afsnit 6.1 af IUPAC Recommendations 2002. Certificeringen af bufferne er under DANAK akkreditering nr. 511.

Reference partikler

DFM tilbyder størrelses certificerede reference partikler i form af polystyren latex (PSL) partikel suspensioner med sporbarhed til anerkendte nationale og internationale standarder. Partiklerne kan f.eks. anvendes som kalibreringspartikler til optiske partikeltællere i henhold til ISO 21501-4. Udmålingen af partiklerne udføres under akkreditering og i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025.

Stabilaser1542

Stabiλaser 1542 er en acetylenstabiliseret laser, der kombinerer smal liniebredde, fremragende langtidsstabilitet og høj nøjagtighed. Liniebredden på den korte tidsskala sikres af en high-end fiberlaser, mens langtidsstabiliteten og nøjagtigheden opnås ved hjælp af en molekylær overgang i acetylen.