Fotonik & Optisk radiometri

Nationalt laboratorium for optisk radiometri

Ydelser på primært niveau

DFM er nationalt laboratorium for optisk radiometri og i kombination med vores fotonik laboratorie er vi i stand til at levere akkrediterede målinger og kalibreringer inden for et bredt område.

Vi arbejder jævnligt på at udvikle nye ydelser som er efterspurgt af danske virksomheder men også at forbedre eksisterende ydelser. 

Vi tilbyder ydelser indenfor:

 • Kalibrering af detektore og powermetre
 • Kalibrering af bølgelængder
 • RIN målinger
 • OTDR kalibrering
 • Karakterisering af lyskilder
 • Udvikling af testopstillinger
 • Specialmålinger

Hvis du har spørgsmål, søger vejledning eller ikke kan finde hvad du søger på vores hjemmeside så kontakt os.

 

Detektor og powermeter kalibrering

DFM kan tilbyde kalibrering af detektorer og powermetre med sporbarhed til den danske primærnormal. Kalibreringrne kan foretages inden for det synlige og det infrarøde bølgelængdeområde. Derudover tilbyder DFM også linearitetsmålinger.

Akkrediteret kalibrering i området:

Effekt og/eller responsivitet, synligt område:

Effekt område: 10 nW – 2 mW

Bølgelængdeområde: 476, 488, 514 og 550 – 860 nm

 

Effekt og/eller responsivitet, nærinfrarødt område (NIR):

Kontakt person

Jan C. Petersen

Seniorforsker, Fotonik
+45 2545 9017
jcp@dfm.dk

Datablad

Effekt område: 50 µW – 200 mW

Bølgelængdeområde: 800 – 1650 nm

 

Linearitet:

Effekt område: 50 µW – 200 mW

Bølgelængdeområde: 1310 eller 1550 nm

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Bølgelængde

DFM kan tilbyde kalibrering af optisk bølgelængde foretaget med lasere stabiliseret til molekylære referencelinjer. Følgende målinger og kalibreringer foretages:

 • Måling af laserbølgelængde
 • Måling af bølgelængde af lysemitterende dioder
 • Kalibrering af optiske spektrum analysatorer
 • Kalibrering af bølgemetre

 

Akkrediteret karakterisering i området:

Bølgelængde: 1295 nm – 1560 nm

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Anders Brusch

Seniorforsker, Fotonik
+45 2545 9025
ab@dfm.dk

RIN målinger

DFM tilbyder udmåling af Relative Intensity Noise (RIN), en vigtig parameter for karakterisering af lasere inden for optisk kommunikation, bio-optik, LIDAR sensing og mange andre områder. RIN specificeres som den relative effekttæthed over et specificeret frekvensområde, opgivet i dBc/Hz.

 • Avanceret self-homodyne detection
 • Bredt bølgelængdeområde
 • Høj båndbredde
 • Lavt støjgulv

Kalibrering i området:

Bølgelængde: 400 – 1800 nm

Båndbredde: 25 kHz – 150 MH

Kontakt person

Mikael Ø. Lassen

Seniorforsker, Fotonik
+45 2545 9028
ml@dfm.dk

Datablad

 

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

OTDR kalibreringer

DFM kan tilbyde akkrediteret kalibrering af OTDR instrumenter.

 

Akkrediteret kalibrering i området:

Længde (1310 nm laser): 2237,75 – 21306,65 m

Længde (1550 nm laser): 2238,66 – 21315,45 m

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

 

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Anders Brusch

Seniorforsker, Fotonik
+45 2545 9025
ab@dfm.dk

Karakterisering af UV-lyskilder

For at kunne anvende UV lys på en optimal og sikker måde er det nødvendigt at kunne karakterisere lyset meget nøjagtigt. DFM har derfor udviklet metoder til sporbar måling af UV lys med specielt fokus på måling af lys fra UV LED’er, der for alvor vinder indpas i industrien i disse år.

DFM tilbyder akkrediteret til måling af:

 • Spektral radians og irradians.
 • Photobiologisk sikkerhedsvurdering og klassificering.
 • Special målinger af UV lys.

Akkrediteret kalibrering i området:

Spektroradiometri

Spektral radians: 290 – 850 nm

Kontakt person

Anders Brusch

Seniorforsker, Fotonik
+45 2545 9025
ab@dfm.dk

Datablad

Spektral Irradians: 290 – 850 nm

 

Akkrediteret in situ kalibrering i området:

Spektral radians: 290 – 850 nm

Spektral Irradians: 290 – 850 nm

Feltmåling af erytemisk vægtet irradians

Bølgelængde: 280 – 400 nm

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Kalibrering af enkelt-foton detektor

DFM kan tilbyde kalibrering af enkelt foton detektore. 

Kalibrering i området:

Optisk power: 0,1 fW – 1 pW

Mean photon rate: 1e3 – 1e7 (s-1)

 

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Kontakt person

Anders Brusch

Seniorforsker, Fotonik
+45 2545 9025
ab@dfm.dk

Datablad