Akkrediteringer og certificeringer

Hvorfor bruge et akkrediteret laboratorium?

Akkreditering er et system, der skal skabe mere tillid til de ydelser, som en akkrediteret virksomhed leverer.

 Virksomheden bliver løbende bedømt i forhold til en internationalt anderkendt akkrediteringsstandard. I den er de krav, som skal opfyldes, angivet. For at få eller bibeholde en akkreditering, skal virksomheden og medarbejdernes tekniske kompetencer samt udstyr godkendes.

 Når virksomheden lever op til kravene for at være akkrediteret, kan både andre virksomheder, myndigheder og kunder have større tillid til, at kvaliteten fra virksomhedens side bliver som forventet. Virksomheden bliver bedømt på de krav, der gælder for netop denne type af virksomhed.

Akkrediteringer og certificeringer

ISO 17025

DFM er akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17025:2017 for følgende ydelser:

Kalibreringsområde

Akkrediteringsnummer 255

 • Akustik og ultralyd
 • Kemisk
 • Geometri
 • Elektricitet DC og LF
 • Masse
 • Optik
 • Tryk og vakuum
 • Referencemateriale
 • Temperatur

Prøvningsområde

 • Fysisk og mekanisk prøvning
 • Optisk prøvning

 

ISO 17034

DFM er akkrediteret efter DS/EN ISO 17034:2016 for følgende ydelser:

Produktion af referencematerialer

Akkrediteringsnummer 511

 • Produktion af referencematerialer – Ledningsevne
 • Produktion af referencematerialer – pH

 

ISO 9001

Alle vores ydelser er certificeret efter ISO 9001:2015 certifikat nummer: 167837-2014-AQ-DEN-DANAK:

 • Forskning og rådgivning i tilknytning til metrologi, herunder udvikling, produktion og salg af metrologisk udstyr.
 • Kalibrering inden for akustik, elektricitet, elektrokemi, termometri, fotonik, længde, masse, nanometrologi og partikelmetrologi.
 • Produktion af referencemateriale inden for elektrokemi og partikelmetrologi.