Specialopgaver & Konsulentarbejde

Innovation på højt niveau

DFM råder over et højt specialiseret forsker hold som besidder kompetencer inden for en række områder. Disse kompetencer kommer hvert år en række danske og udenlandske virksomheder til gode. Vores mange års erfaring gør os i stand til at levere resultater af høj kvalitet.

Vi har kompetencer indenfor:

 • Fejlfinding
 • Udvikling
 • Karakterisering & materiale egenskaber
 • Metodeafklaring & validering
 • Rekvireret forskning

Hvis du har spørgsmål, søger vejledning eller ikke kan finde hvad du søger på vores hjemmeside så kontakt os.

 

Konsulentarbejde & Innovation

Kontakt

Kim Martin Segelcke

Teamleder, Elektrokemi
+45 2545 9048
kse@dfm.dk

David Balslev-Harder

Teamleder, Fotonik & Akustik
+45 2545 9026
dbh@dfm.dk

Jan Hald

Teamleder, Kvante
+45 2545 9019
jha@dfm.dk

Hüsnü Aslan

Teamleder, Nano
+45 2545 9036
asl@dfm.dk

Fejlfinding

Det kan ofte være udfordrende at finde en forklaring på hvorfor ens emne eller produkt ikke opføre sig som forventet. Specielt når vi snakker meget små størrelse. Er det materialet som har ændret karakter eller egenskaber, eller er det processen der foresager disse ændringer?

DFM har erfaring indenfor fejlfinding på forskellige typer emner i forskellige størrelser. Vi har en række avanceret udstyr til at analysere emner helt nede fra nanoskala og op efter. Vi er typisk i løbende dialog med kunden således at vi spore os frem til årsagen så hurtigt og effektivt som muligt.

Ønsker du at høre nærmere om mulighederne eller booke et uforpligtende møde, så kontakt os for mere information.

Udvikling

DFM har erfaring indenfor udvikling af forskellige typer løsninger til vores kunder. Vores team af specialister gør at vi hurtigt og effektivit kan komme op med den rette løsning for kunden.

Vi kan fx hjælpe med udvikling af:

 • Test- og måleopstillinger
 • Referencematerialer
 • Kalibreringer og sporbarhed
 • Målemetoder & dataanalyse
 • Usikkerhedsbugetter

Ønsker du at høre nærmere om mulighederne eller booke et uforpligtende møde, så kontakt os for mere information.

Karakterisering og materiale egenskaber

DFM har erfaring indenfor karakteriser af materialer og emner, samt udmåling og test af materiale egenskaber.

Vi kan fx hjælpe med karakterisering af:

 • Lyskilder
 • pH-buffer, ledningsevneopløsninger mm.
 • Overflader

eller bestemmelse af fx:

 • Termiske egenskaber
 • Optiske egenskaber
 • Overflade egenskaber
 • Akustiske egenskaber

Ønsker du at høre nærmere om mulighederne eller booke et uforpligtende møde, så kontakt os for mere information.

Metodeafklaring og validering

Det er ikke altid lige let at gennemskue om den målemetode man anvender er i overensstemmelse ISO standarden eller om man har taget højde for alle fejlkilderne som har indflydelse på dine måleresultater.

Det er her DFM’s mange år erfaring inden for metrologiens verden og standardiserings arbejde på internationalt niveau, kan kommer dig til gode.

Vi kan fx hjælpe med validering af:

 • Målemetoder og måleopstillinger
 • Procedure
 • Overensstemmelse med ISO standarder
 • Usikkerhedsbudgetter
 • Dataanalyse

Ønsker du at høre nærmere om mulighederne eller booke et uforpligtende møde, så kontakt os for mere information.

Rekvireret forskning

Forskning er en af DFM’s kerne områder og vi råder over nogle af de dygtigste forskere inden for deres felt. Vi laver alt fra små rekvirerede forskningsopgaver og præstudier, til store forskningsprojekter der strækker sig over flere år.

Ønsker du at høre nærmere om mulighederne eller booke et uforpligtende møde, så kontakt os for mere information.