Produktark

Akustik

Akustik
Akustik

Elektricitet

Elektricitet
Elektricitet

Elektrokemi

Elektrokemi
Kalibrering af ledningsevne sensorer og målesystemer

Elektrokemi
Karakterisering af Ledningsevne opløsning

Elektrokemi
Kalibrering af pH-udstyr

Elektrokemi
Karakterisering af pH buffer

Elektrokemi
Coulometri

Certificerede reference materialer
CRM – Ledningsevne

Certificerede reference materialer
CRM – Primær pH

Fotonik og Radiometri

Fotonik / Radiometri
OTDR kalibrering

Fotonik / Radiometri
PAS teknologi (fotoakustisk spektroskopi)

Fotonik / Radiometri
RIN målinger (relative intensity noise)

Fotonik / Radiometri
Stabilaser 1542 (engelsk)

Fotonik / Radiometri
Kvantitativ Raman Spektroskopi (engelsk)

Fotonik / Radiometri
Raman konsulentydelse (engelsk)

Masse og Længde 

Masse
Kalibrering inden for området masse

Længde
Kalibrering inden for området

Nano

Nano
Konfokal og interferens-mikroskopi

Nano
Ellipsometri

Nano
Skatterometri

Nano
Udmåling af mikro-krystaller (engelsk)

Nano
Test af 3D-printede overflader

Nano
Mikroadhæsion: Kvantificering af grænsefladers adhæsionskraft med AFM (engelsk)

Nano
Karakterisering af “Drug Delivery Systems” vha. AFM (engelsk)

Nano
Korrosion: Corrosion detection (engelsk)

Partikel 

Partikler og partikeludstyr
Kalibrering af partikeltællere

 

Partikler og partikeludstyr
Certificerede nanopartikler til referenceformål

 

Ruhed 

Ruhed
Kalibrering af ruhedsmålere

Ruhed
Kalibrering af ruhedsnormaler

Termometri og Tryk

Termometri
Kontakttermometri

Termometri
Berøringsfri termometri (IR)

Tryk
Trykkalibrering

 

Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale 0.01 S/m R03.001 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale 0.1 S/m R03.002 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale 1 S/m R03.003 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale 10 S/m R03.004 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale Primary pH buffer ‘Phthalate’ (pH = 4.005) R03.101 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale Primary pH buffer ‘1:1 phosphate’ (pH = 6.865) R03.102 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale Primary pH buffer ‘1:3.5 phosphate’ (pH = 7.413) R03.103 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale Primary pH buffer ‘Borate’ (pH = 9.180) R03.104 (engelsk)

Sikkerhedsdatablade (SDS – Safety Data Sheet)
Referencemateriale Primary pH buffer ‘Carbonate’ (pH = 10.012) R03.105 (engelsk)