I disse år investeres der massivt i udvikling af kvanteteknologi, og det forventes at kvanteteknologien over de...

læs mere