Dimensionel metrologi

Spørg os om partikelmetrologi, ruhed, nanometrologi og karakterisering af overflader

Elektrokemi

Referencematerialer og kalibreringer inden for primær og sekundær pH, samt elektrolytisk ledningsevne

Fotonik

Spektroskopi, lyskilder, UV, fotoakustiske metoder og meget andet

Termometri

Kontakttermometri og non-kontakt (IR) termometri

Akustik

Reciprocitets- og sammenligningskalibrering af mikrofoner, frit-felt og tryk

Masse

Kalibrering af lodder på højeste niveau

YDELSER

Kalibrering

Stilles der krav om kalibrering, som kan spores tilbage til en primærnormal? Vi har metoderne og kompetencerne til at lave den kalibrering, du har brug for  dfm.dk

Konsulentarbejde

Mangler du en valid testmetode af dit produkt, skal din virksomhed kvalitetssikres, eller certificeres, eller har du brug for en udviklings-partner med erfaring fra højteknologiske projekter? Kontakt os for et uforpligtende møde. Vi glæder os til at høre fra dig dfm.dk

Referencematerialer

100% sporbarhed. Referencemateriale med et tilhørende certifikat giver dig mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til kvalitet og sporbarhed i din udvikling og produktion dfm.dk

Dokumentation

Kræver dine procedurer klare metodebeskrivelser og dokumentation af observationer, målinger og usikkerheder? Alle resultater og rapporter, der afleveres, laves i overensstemmelse med vores kvalitetssikring og ISO-certificering dfm.dk

Kurser og gå-hjem møder

Vi afholder en dags eller flere dages kurser i alle vores discipliner. Vi udbyder kurser for hele afdelinger eller de kurser du kan se på denne side. Vi tilbyder også gratis gå-hjem møder afholdt på DTU eller i din virksomhed dfm.dk

Faciliteter og Udstyr

DFM har en up-to-date flåde af instrumenter i vore laboratorier. Du kan endda leje noget af udstyret, med deltagelse af DFM’s forskere. Listen af udstyr omfatter Atomic Force Microscope (AFM), konfokal og interferens-mikroskoper, polarimetre, og meget andet. Kontakt os eller se mere her.Facilitet knap

Forskning og innovation

Optik
Elektrokemi
Matematik
Nano
Akustik

Nyheder

International metrologidag 2019

DFM afholdte et seminar d. 20. maj i forbindelse med de nye definitioner af de syv grund-enheder, der trådte i kraft netop på metrologidagen. Læs mere om SI-definitionerne hos BIPM.  

Berøringsfri termometri hos DFM!

DFM tilbyder også kalibreringer inden for berøringsfri termometri, udover kontakttermometri. Læs mere om termometri her

Nye ydelser med AFM

DFM kan nu udmåle adhæsion for overflader og partikler på mikro- og nanoskala, og kan også karakterisere den strukturelle stabilitet af mikrokrystallers overflader. Læs mere her og her.

Effektiv fejlfinding på fibernetværk

Vores akkrediterede kalibrering af OTDR-metre hjælper til en mere præcis lokalisering af fejl. Læs mere her

Har I styr på jeres lasersikkerhed?!

DFM oplever en stigende interesse for vores kundetilpassede kurser i lasersikkerhed. Læs mere om kurserne her

Teknologi til dansk industri – Hvordan?

Hvordan udvikler vi de aktiviteter, der gør det muligt at tage ny teknologisk viden i brug i erhvervslivet? GTS-institutterne giver et bud her

Succes på Photonics West!

DFM præsenterede endnu en gang på Photonics West vores Stabiλaser 1542, en laserkilde, som er stabiliseret til acetylen og som har exceptionel stabilitet og nøjagtighed for den seneste forskning. Vi introducerede også Stabiλaser 771, en frekvensdoblet udgave af Stabiλaser 1542.

Du kan møde os igen på Photonics West 2020. Læs mere om PW2020 her og se vores Stabiλaser side her

Billeddannende skatterometri!

Ny metode udviklet af DFM giver robuste og hurtige målinger af materialestrukturer.

Læs mere her dfm.dk

GTS vision mod 2021 – Grib mulighederne!

GTS-institutterne præsenterer en ambitiøs vision for en udvikling frem mod 2021. Læs mere om det, der kan hjælpe din virksomhed videre dfm.dk

AKTIVITETER & PRESSE