Certificerede Referencematerialer

Vi kan tilbyde følgende ydelser

Certificerede Referencematerialer – Ledningsevne

DFM tilbyder certificerede referenceopløsninger for elektrolytisk ledningsevne i form af vandige opløsninger af kaliumklorid. Opløsningerne er certificeret ifølge ISO 17034. DFM lagerfører dekadiske værdier mellem 10 mS/m og 10 S/m med en holdbarhed fra fremstilling på 6 – 18 måneder.

Opløsningerne kan anvendes i forbindelse med kalibrering af ledningsevnesensorer.

Certificerede reference materialer (akkrediteret):

Ledningsevne: 10 mS/m – 13 S/m

 

Reference materialer udenfor akkreditering:

Ledningsevne: 13 S/m – 30 S/m

Kontakt person

Jørgen Avnskjold

Kalibreringstekniker, Elektrokemi
+45 2545 9024
ja@dfm.dk

Datablad

 

Vandige referenceopløsninger baseret på andre salte eller med andre værdier end dekadiske kan fremstilles på bestilling. Sådanne opløsninger kan fremstilles med ledningsevne fra 0,01 S/m til 30 S/m. For andre salte end kaliumklorid kan den øvre grænse dog være lavere, afhængig af saltets opløselighed.

Produktion af certificeret referencemateriale udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 511 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Certificerede Referencematerialer – Primær pH

DFM tilbyder referencebuffere for både primær og sekundær pH. De primære buffere opfylder kravene, som er angivet i afsnit 6.1 af IUPAC Recommendations 2002. Den certificerede pH-værdi af den sekundære buffer er bestemt i henhold til afsnit 8.1 af IUPAC Recommendations 2002. De certificerede buffere kan anvendes til sammenligning med sekundære henholdsvis tertiære buffere eller til kalibrering af pH-elektroder.

Primær pH buffer:

  • pH 4,005 – Ftalat
  • pH 6,865 – Ækvimolal fosfat (1:1 fosfat)
  • pH 7,413 – Fysiologisk fosfat (1:3,5 fosfat)
  • pH 9,180 – Borat
  • pH 10,012 – Karbonat

Sekundær pH buffer:

  • pH 7,38 – Sørensen fosfat (1:4 fosfat)

De certificerede buffere har en holdbarhed på mellem to og fire uger fra produktionsdatoen, og hver buffer produceres og certificeres normalt kun én gang årligt, men kan fremstilles på bestilling.

Produktion af certificeret referencemateriale udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 511 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Jørgen Avnskjold

Kalibreringstekniker, Elektrokemi
+45 2545 9024
ja@dfm.dk