Kalibreringer & specialmålinger

Ydelser på højeste niveau

Som nationalt metrologiinstitut tilbyder DFM en lang række målinger og kalibreringsydelser inden for forskellige områder på højeste niveau. Vi arbejder jævnligt på at udvikle nye ydelser som er efterspurgt af danske virksomheder men også at forbedre eksisterende ydelser.  Derudover tilbyder vi også kundetilpassede målinger og kalibreringer.

 

Vores kalibreringslaboratorier

Akustik

 

 • Trykkalibreringer
 • Frit-felts kalibreringer
 • HF-kalibreringer
 • Reciprocitets kalibreringer
 • Sammenlignings-kalibreringer
 • Aktuatorrespons
 • Kalibrering af pistonfoner
 • Kalibrering af lydkalibratorer
 • Kalibrering af øresimulatorer
 • Akustik software

Elektricitet

 

 • Kalibrering af spændings-referencenormaler
 • Spændingskalibreringer
 • Resistanskalibreringer
 • Strømkalibreringer

Elektrokemi

 

 • Kalibrering af ledningsevneceller
 • Kalibrering af lednings-evnemålesystemer
 • Kalibrering af referenceelektroder
 • Kalibrering af pH-udstyr
 • Coulometri kalibreringer
 • Karakterisering af ledningsevneopløsninger
 • Karakterisering af pH buffere
 • Certificerede referencematerialer

Fotonik

 

 • Klassificering af laser
 • Målinger af Relative Intensity Noice (RIN)
 • Kalibrering af single foton detektorer – NYHED

Længde

 

 • Interferometrisk kalibrering af måleklodser
 • Mekanisk kalibrering af måleklodser
 • Kalibrering af afstandssensorer og aktuatorer
 • Fotogrammetri

Masse

 

 • Kalibrering af lodder

Nanoskala

 

 • Kalibrering af todimensionelle gitre
 • Kalibrering af stephøjde
 • Overflade undersøgelser
 • Ellipsometriske målinger
 • Profilometriske målinger
 • Interferometriske målinger
 • AFM målinger
 • Udmåling af overflade potentiale
 • Måling af Youngs Modulu

Partikler & partikeltællere

 

 • Kalibrering af partikeltællere
 • Referencepartikler
 • Størrelsescertificering af nanopartikler

Optisk radiometri

 

 • Kalibrering af detektorer / powermetre
 • Kalibrering af fiberoptisk attenuatorer
 • Kalibrering af optiske spektrum-analysatorer
 • OTDR afstandskalibreringer
 • Radiometriske målinger

  Ruhed & hulplader

   

  • Kalibrering af ruhedsmålere
  • Kalibrering af ruhedsnormaler
  • Kalibrering af optomekaniske hulplader
  • Ruhedsmålinger

  Termometri

   

  • Kalibrering af termometre
  • Kalibrering af tørblok kalibratorer
  • Kalibrering af dataloggere
  • Kalibrering af Pt100 følere
  • Kalibrering af termoelementfølere
  • Kalibrering af NTC-følere
  • Kalibrering af transmittere
  • In situ kalibreringer

   Termometri – Berøringsfri (IR)

    

   • Kalibrering af pyrometre
   • Kalibrering af kalibratorer
   • Kalibrering af termografikameraer
   • Kalibrering af blackbody
   • Emissitivitets målinger
   • In situ kalibreringer

   Tryk

    

   • Kalibrering af barometre
   • Kalibrering af digitale manometre
   • Kalibrering af tryktransmittere
   • Kalibrering af tryktransducere
   • Kalibrering af trykkalibratorer
   • In situ kalibreringer

    Vil du i dialog med DFM?