Kalibreringer & specialmålinger

Vores kalibreringsområder

Akustik

 • Trykkalibreringer
 • Frit-felts kalibreringer
 • HF-kalibreringer
 • Reciprocitets kalibreringer
 • Sammenlignings-kalibreringer
 • Aktuatorrespons
 • Kalibrering af pistonfoner
 • Kalibrering af lydkalibratorer
 • Kalibrering af øresimulatorer
 • Akustik software

Elektricitet

 • Kalibrering af spændings-referencenormaler
 • Spændingskalibreringer
 • Resistanskalibreringer
 • Strømkalibreringer
Målecelle

Elektrokemi

 • Kalibrering af ledningsevneceller
 • Kalibrering af lednings-evnemålesystemer
 • Kalibrering af referenceelektroder
 • Kalibrering af pH-udstyr
 • Coulometri kalibreringer
 • Karakterisering af ledningsevneopløsninger
 • Karakterisering af pH buffere
 • Certificerede referencematerialer

Fotonik og optisk radiometri

 • Karakterisering af lyskilder
 • Målinger af Relative Intensity Noice (RIN)
 • Kalibrering af single foton detektorer
 • Kalibrering af detektorer / powermetre
 • Kalibrering af fiberoptisk attenuatorer
 • Kalibrering af optiske spektrum-analysatorer
 • OTDR afstandskalibreringer
 • Radiometriske målinger

Geometri

 • Interferometrisk kalibrering af måleklodser
 • Mekanisk kalibrering af måleklodser
 • Kalibrering af afstandssensorer og aktuatorer
 • Fotogrammetri
Målecelle

Masse

 • Kalibrering af lodder

Nanoskala

 • Kalibrering af todimensionelle gitre
 • Kalibrering af stephøjde
 • Overflade undersøgelser
 • Ellipsometriske målinger
 • Profilometriske målinger
 • Interferometriske målinger
 • AFM målinger
 • Udmåling af overflade potentiale
 • Måling af Youngs Modulu

Partikler og partikeltællere

 • Kalibrering af partikeltællere
 • Referencepartikler
 • Størrelsescertificering af nanopartikler
 • Partikeltabstest
Målecelle

Overflader

 • Undersøgelser af overflader
 • Kalibrering af ruhedsmålere
 • Kalibrering af ruhedsnormaler
 • Kalibrering af optomekaniske hulplader
 • Ruhedsmålinger

Temperatur

 • Kalibrering af termometre
 • Kalibrering af pyrometre
 • Kalibrering af tørblok kalibratorer
 • Kalibrering af dataloggere
 • Kalibrering af Pt100 følere
 • Kalibrering af termoelementfølere
 • Kalibrering af NTC-følere
 • Kalibrering af transmittere
 • Kalibrering af termografikameraer
 • Kalibrering af blackbody
 • Emissitivitets målinger
 • In situ kalibreringer

Tryk

 • Kalibrering af barometre
 • Kalibrering af digitale manometre
 • Kalibrering af tryktransmittere
 • Kalibrering af tryktransducere
 • Kalibrering af trykkalibratorer
 • In situ kalibreringer