Projekter

70 projekter gennem de sidste 10 år

I dag deltager DFM aktivt i over 20 nationale og internationale projekter årligt. Med en gennemsnitlig projektperiode på 3 år er det blevet til over 70 projekter gennem de sidste 10 år. DFM har deltaget i projekter fra Euromet’s EMRP og EMPIR, Eurostars, Horizon 2020, Innovations Fonden, Styrelsen for Innovation og Uddannelse og mange flere, og vi er altid på udkig efter nye projektpartnere.

Horizon Europe

Aktuelle projekter

Afsluttede projekter

Horizon Europe

Danske virksomheder har stor nytte af EU’s innovations- og forskningsprogram, Horizon 2020. Det er en af hovedkonklusionerne i en rapport fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som blev offentliggjort i november 2019. Det budskab understøttes i fem videoer, hvor virksomheder fortæller, hvad de får ud af at være med i et Horizon 2020-projekt. Rapporten peger på, at både små og store virksomheder ser en klar fordel i at deltage i EU-projekter. Virksomhederne nævner især ny viden, nye produkter og services og øget internationalisering som konkret udbytte. Det gælder desuden, at langt de fleste virksomheder meget gerne deltager i EU-projekter også i fremtiden. Det tegner godt for Horizon Europe, EU’s næste rammeprogram for forsknings- og innovation. Programmet starter i 2021 og har verdens hidtil største budget til forskning, innovation og udvikling på ca. 650 mia. kr.

Aktuelle projekter

MetNO2

Metrology for nitrogen dioxide, SIU/EMPIR

Der er behov for mere nøjagtige målinger af nitrogendioxid (NO2) for at forstå befolkningens eksponering, forbedre luftkvalitetsmodeller og emissionsopgørelser, bedre skelne langsigtede tendenser i NO2-koncentrationer og håndhæve lovgivningen om luftkvalitet og køretøjsemission. Dette er vigtigt for en rettidig evaluering af politikker til begrænsning af luftforurening og for at forbedre vores forståelse af indflydelsen af ​​menneskeskabte emissioner på klimasystemet.

For at opnå den nødvendige nøjagtighed ved disse målinger vil dette projekt udvikle kapaciteter til direkte måling af NO2 ved hjælp af nyligt tilgængelige selektive NO2-teknikker og direkte kalibrering med mere nøjagtige og stabile primære referencestandarder for NO2.

Læs mere her

UnipHied

Realization of a Unified pH scale, SIU/EMPIR

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sammenligne pH-værdier for opløsninger fremstillet i forskellige opløsningsmidler. Denne situation er uholdbar, da den forårsager forvirring og unøjagtigheder på mange områder, der strækker sig langt ud over det specifikke felt for syrebasekemi. Formålet med dette projekt er at omsætte det nye teoretiske koncept med en samlet pHabs-skala på et metrologisk velbegrundet grundlag. Projektresultaterne vil sikre, at pH-målesystemer er tilgængelige for industrien og den akademiske verden til nøjagtig pH-test i en bred vifte af medier.

Læs mere her

SIRS

Metrology for Stable Isotope Reference Standards, SIU/EMPIR

Det overordnede mål med dette projekt er at udfylde et hul i sporbarhedskæden ved at tilvejebringe en ny infrastruktur for stabile isotoper.  Projektet skal imødekomme den stigende efterspørgsel til levering af internationale CO2– og N2O-referencematerialer på gasform med angivne usikkerheder til understøttelse af målinger. Derudover vil projektet validere eksisterende samt udvikle en ny type spektroskopi som kan bruges i felten.

Læs mere her

BxDiff

New quantities for the measurement of appearance, SIU/EMPIR

Projektet sigter mod at fremme den primære metrologi inden for spektrofotometri. Projektet vil give nye sporbare primære referencer, som vil give nye værktøjer til kvalitetskontrol og mere realistiske løsninger til virtuel prototyping.  Projektet omfatter også definition af de nye områder Bidirectional Transmittance Distribution Function (BTDF) og Bidirectional Surface Scattering Reflectance Distribution Function (BSSRDF) samt yderligere forbedringer af Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) målinger.

Læs mere her

Mirdial

Compact and cost-effective MIR-DIAL for improved industrial and urban pollution measurement, IF/GlobalStars

Vil du i dialog med DFM?