Projekter

Horizon Europe

Aktuelle projekter

Afsluttede projekter

70 projekter gennem de sidste 10 år

I dag deltager DFM aktivt i over 20 nationale og internationale projekter årligt. Med en gennemsnitlig projektperiode på 3 år er det blevet til over 70 projekter gennem de sidste 10 år. DFM har deltaget i projekter med finasering fra Euromet’s EMRP og EMPIR program, Eurostars, Horizon 2020, Innovations Fonden, Styrelsen for Innovation og Uddannelse og mange flere.

Vores projektpartnere er oftest SMV’er samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vi er altid på udkig efter nye projektpartnere, så hvis i har interesse i at deltage i et projekt så kontakt os for mere information.

HORIZON EUROPE

Horizon Europe, efterfølgeren til Horizon2020, er EU’s næste rammeprogram for forsknings- og innovation. Programmet starter i 2021 og har verdens hidtil største budget til forskning, innovation og udvikling på ca. 650 mia. kr. 

Danske virksomheder havde stor nytte af EU’s innovations- og forskningsprogram, Horizon 2020 hvilket var en af hovedkonklusionerne i en rapport fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som blev offentliggjort i november 2019. Rapporten peger på, at både små og store virksomheder ser en klar fordel i at deltage i EU-projekter.

Virksomhederne nævner især ny viden, nye produkter og services og øget internationalisering som konkret udbytte. Det gælder desuden, at langt de fleste virksomheder meget gerne deltager i EU-projekter også i fremtiden. Hør fem virksomheder fortæller, hvad de fik ud af at være med i et Horizon 2020-projekt. 

EMPIR

Forkortelsen EMPIR står for European Metrology Programme for Innovation and Research og er et fælles europæisk forskningsprogram. EMPIR har deltagelse af 28 EU medlemmer og associerede lande og har en samlet budgetsum på 600 mio. EUR, hvoraf nominelt 300 mio. EUR består af nationale bidrag.

EMPIR finansierer forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at sikre udvikling af de måletekniske kompetencer og faciliteter, der er påkrævet for at understøtte europæiske virksomheders innovationsevne og samfundets behov for pålidelige målinger i forbindelse med blandt andet sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.

INNOVATIONSFONDEN

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark, og skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

Innovationsfonden finansierer forsknings- og udviklingsprojekter indenfor grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Aktuelle projekter

ELENA

Electrical nanoscale metrology in industry, EMPIR

Infra-AUV

Metrology for low-frequency sound and vibration, EMPIR

SEQUME

Single and entangled photon sources for quantum metrology, EMPIR

ATMOC

Traceable metrology of soft X-ray to IR optical constants and nanofilms for advanced manufacturing, EMPIR

UP-CEMS

Continuous emission monitoring system made ultra portable, EMPIR

QADeT

Quantum sensors for metrology based on single-atom-like device technology, EMPIR

SApHTIES

Metrology for standardised seawater pHT measurements in support of international and European climate strategies, EMPIR

POLight

Pushing boundaries of nano- dimensional metrology by light, EMPIR

TracOptic

Traceable industrial 3D roughness and dimensional measurement using optical 3D microsopy and optical distance sensors, EMPIR

Met4Wind

Metrology for enhanced reliability and efficiency of wind energy systems, EMPIR

STELLAR

Stable isotope metrology to enable climate action and regulation, EMPIR

MeTISQ

Metrology for Testing the Implementation Security of Quantum Key Distribution, EMPIR

TruePac

Traceable Reference for low Uncertainty Evaluation of Photocatalytic Activity in Coatings, IF/Eurostars

NanoMeas

AI for improving lab-on-a-chip nanoparticle measurements, EUREKA

Læs mere her

NANOWIRES

High throughput metrology for nanowire energy harvesting devices, EMPIR

BxDiff

New quantities for the measurement of appearance, SIU/EMPIR

Projektet sigter mod at fremme den primære metrologi inden for spektrofotometri. Projektet vil give nye sporbare primære referencer, som vil give nye værktøjer til kvalitetskontrol og mere realistiske løsninger til virtuel prototyping.  Projektet omfatter også definition af de nye områder Bidirectional Transmittance Distribution Function (BTDF) og Bidirectional Surface Scattering Reflectance Distribution Function (BSSRDF) samt yderligere forbedringer af Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) målinger.

Læs mere her

UnipHied

Realization of a Unified pH scale, SIU/EMPIR

Det er på nuværende tidspunkt umuligt at sammenligne pH-værdier for opløsninger fremstillet i forskellige opløsningsmidler. Denne situation er uholdbar, da den forårsager forvirring og unøjagtigheder på mange områder, der strækker sig langt ud over det specifikke felt for syrebasekemi. Formålet med dette projekt er at omsætte det nye teoretiske koncept med en samlet pHabs-skala på et metrologisk velbegrundet grundlag. Projektresultaterne vil sikre, at pH-målesystemer er tilgængelige for industrien og den akademiske verden til nøjagtig pH-test i en bred vifte af medier.

Læs mere her

Mirdial

Compact and cost-effective MIR-DIAL for improved industrial and urban pollution measurement, IF/GlobalStars

R2RMon

In-line Monitoring and Control of Roll-to-Roll Replication Processes, IF/Eurostars

Læs mere her

UVSUPER

Ultra-violet supercontinuum sources and pulsed lasers for the semiconductor industry, IF/Grand Solutions

BacSens

Bacteria sensor for in-situ detection and identification of anti-microbial resistant bacteria, IF/Eurostars

Afsluttede projekter

SuperMoulds

Advanced Surface Treatments for Superior Plastic Injection Moulds, IF

HILAS

High Accuracy High Flow Optical Aerosol Spectrometer for improved Cleanroom Quality Assurance, IF/Eurostars

BeCOMe

Light-matter interplay for optical metrology beyond the classical spatial resolution limits, SIU/EMPIR

MetHPM

Metrology for Highly-Parallel Manufacturing, SIU/EMPIR

Innanopart

Metrology for Innovative Nanoparticles, SIU/EMPIR

HIGHGAS

Metrology for High-Impact Greenhouse Gases, SIU/EMRP

MetNO2

Metrology for nitrogen dioxide, SIU/EMPIR

Der er behov for mere nøjagtige målinger af nitrogendioxid (NO2) for at forstå befolkningens eksponering, forbedre luftkvalitetsmodeller og emissionsopgørelser, bedre skelne langsigtede tendenser i NO2-koncentrationer og håndhæve lovgivningen om luftkvalitet og køretøjsemission. Dette er vigtigt for en rettidig evaluering af politikker til begrænsning af luftforurening og for at forbedre vores forståelse af indflydelsen af ​​menneskeskabte emissioner på klimasystemet.

For at opnå den nødvendige nøjagtighed ved disse målinger vil dette projekt udvikle kapaciteter til direkte måling af NO2 ved hjælp af nyligt tilgængelige selektive NO2-teknikker og direkte kalibrering med mere nøjagtige og stabile primære referencestandarder for NO2.

Læs mere her

3DNano

Traceable Three-Dimensional Nanometrology, SIU/EMPIR

SIRS

Metrology for Stable Isotope Reference Standards, SIU/EMPIR

Det overordnede mål med dette projekt er at udfylde et hul i sporbarhedskæden ved at tilvejebringe en ny infrastruktur for stabile isotoper.  Projektet skal imødekomme den stigende efterspørgsel til levering af internationale CO2– og N2O-referencematerialer på gasform med angivne usikkerheder til understøttelse af målinger. Derudover vil projektet validere eksisterende samt udvikle en ny type spektroskopi som kan bruges i felten.

Læs mere her

MetAMMI

Metrology for Additively Manufactured Medical Implants, SIU/EMPIR

PIRMAH

Photoacoustic Infrared Microscope for Automated Histopathology, IF/Eurostars

CoPS

Continuous Pesticide Sensing in the Environment, IF/Eurostars

UNAC-LOW

Underwater Acoustic Calibration Standards for Frequencies Below 1 kHz, SIU/EMPIR

PASOCA

Photo-Acoustic Sensor for Oil Detection in Compressed Air, IF/Eurostars

LER

Leading Edge Roughness Wind Turbine Blades, EUPD

Dette projekt vil udvikle en inspektions- og fortolkningsteknologi til at udføre in-situ kvantitative målinger af vingeforkants overflade ruhed (LER) og konvertere disse målinger til normative mål for aerodynamiske performance. Resultatet er et kvantitativt, systematisk og statistisk baseret beslutningsstøtteværktøj for at kunne tage økonomisk begrundede O&M beslutninger.

 Læs mere her

Ears ll

Metrology for Modern Hearing Assessment and Protecting Public Health from Emerging Noise Sources, SIU/EMPIR

Strength-ABLE

Metrology for Length-Scale Engineering of Materials, SIU/EMPIR

NxPAS

A Novel Non-Invasive Trace Gas Analyser Platform Targeting Breath Analysis, IF/Eurostars

NEMI

Scanning Neutral Helium Microscopy, EU FP7

Firedetect

Advanced laser-based heat sensor for fire detection, IF/Eurostars

MetNH3

Metrology for Ammonia in Ambient Air, SIU/EMRP

Scatterometry

Metrology of small structures for the manufacturing of electronic and optical devices, EMRP/FI

Ears

Metrology for a universal ear simulator and the perception of non-audible sound, EMRP/FI

Crystal

Crystalline surfaces, self-assembled structures, and nano-origami as length standards in (nano)metrology, EMRP/FI

PartEmission

Emerging requirement for measuring pollutants from automotive exhaust emissions, EMRP/RT

Biofuels

Metrology for biofuels, EMRP/RTI

EUMETRISPEC

Spectral reference data for atmospheric monitoring, EMRP/FI

NanoPlast

Functional nanostructures on injection molded plastic, HTF

DOCA

Detection of oil in compressed air, EU FP7 SME

Frequency

New generation of frequency standards for industry, EMRP/FI

Vil du i dialog med DFM?