Om DFM

Dansk Fundamental Metrologi

DFM er Danmarks Nationale Metrologiinstitut samt et af de 7 GTS-institutter i Danmark. Vi besidder den højeste målekompetence i Danmark inden for en række centrale målestørrelser.

Som Nationalt Metrologiinstitut består vores primære aktiviteter af:

 • Opbygning og vedligehold af den danske, metrologiske infrastruktur ved realisering og udbredelse af sporbarhed på højeste niveau.
 • Deltagelse i det globale metrologisamarbejde, fx ved udvikling og nyttiggørelse af det globale SI enhedssystem gennem forskningssamarbejde og vidensudveksling.
 • Udvikling af målekompetencer af særlig betydning for danske virksomheder og danske myndigheder.
 • Deltagelse i forskningsprojekter i tæt samarbejde med danske universiteter og dansk industri.

DFM yder en lang række services til private og offentlige virksomheder og myndigheder inden for områder, som har tilknytning til metrologi og akkreditering. Hvert år tilbyder vi nye og forbedrede services, som bunder i forskning inden for områder af den fundamentale metrologi, som har særlig betydning for virksomhederne. Derudover får virksomhederne adgang til sporbare målinger og referencematerialer gennem etablering og opretholdelse af nationale primær- og referencenormaler. Med henblik på at sikre kvaliteten og den gensidige anerkendelse af kalibrering og prøvning udført i Danmark blandt Danmarks internationale handelspartnere, har DFM fokus på samarbejde med laboratorier, industri og myndigheder. DFM formidler viden om metrologi til virksomheder og myndigheder blandt andet gennem undervisning og konsulentydelser.

DFM som GTS-institut

DFM er et af de 7 GTS-institutter i GTS-nettet. GTS-institutterne er kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål.

Et GTS-institut bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningministeriet.

For at kunne blive godkendt, er det en forudsætning, at det er en almennyttig virksomhed, som:

 • Arbejder inden for et område af stor betydning for dansk erhvervsliv.
 • Har et højt fagligt niveau.
 • Er uafhængige af politiske og økonomiske interesser.
 • Har et betryggende økonomisk og organisatorisk grundlag.

Trods GTS-instituttets uafhængige og selvstændige selskabsretlige stilling, er et GTS-institut underlagt myndighedskrav om faglige evalueringer og løbende finansiel og juridisk kontrol. Overskydende indtjening anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation.

Opgaven for GTS-institutterne er at opbygge en teknologisk infrastruktur af faciliteter, laboratorier og faglige kompetencer, der kan benyttes parallelt af mange virksomheder. Fordelen for især små og mellemstore virksomheder er, at de får lettere adgang til relevant teknologisk viden, som de kan bruge til at udvikle innovative produkter og processer. Dermed fungerer GTS-institutterne som en teknologisk dele-ordning for dansk erhvervsliv.

 

Kort fortalt udfylder GTS-institutterne sin rolle i innovationssystemet ved:
 • At følge teknologiudviklingen i ind- og udland tæt – og at hjemtage og tilbyde relevante teknologier til erhvervslivet.
 • At udvikle ny teknologisk viden. Det sker ofte i tæt samarbejde med danske og internationale universiteter og forskningsinstitutioner. Det bidrager til et højt fagligt niveau hos GTS-medarbejderne, der dermed bliver klædt på til i praksis at løse de teknologiske udfordringer, som den enkelte virksomhed står overfor.
 • Løbende at skræddersy teknologiske serviceydelser målrettet den brede gruppe af virksomheder.
 • At sprede teknologisk viden til virksomheder i hele Danmark.

 

I 2018 havde GTS-institutterne et kommercielt samarbejde med 16.663 private, danske virksomhedskunder og 1.072 offentlige kunder. Desuden samarbejdede de med op imod 2.000 virksomheder i de 666 forsknings- og udviklingsprojekter.

Det tætte samspil med dansk erhvervsliv betyder, at GTS-institutterne har fingeren på pulsen i forhold til, hvad erhvervslivet efterspørger. Det er et godt fundament at stå på i det vedvarende arbejde for at opbygge fremtidens teknologiske infrastruktur og teknologiske løsninger til glæde for de mange virksomheder.

Årsrapport 2022

DFM udgiver hvert år en årsrapport, der indeholder et detaljeret regnskab, oversigt over DFM’s aktiviteter, samt en række tematiske artikler, der tager afsæt i hverdagen på DFM.

ØKONOMISKE NØGLETAL 2022 MIO DKK
Total omsætning 46,7
Kommerciel omsætning 9,7
Projekt omsætning 8,9
Resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet 28,0

 

PROJEKTER 2022 ANTAL
Forskningsprojekter 31
– Heraf innovations konsortier 0
– Heraf internationale projekter 28

 

MEDARBEJDERE 2022 ANTAL
Dr. og ph.d. 26
Kandidatuddannede 1
Øvrigt teknisk personale 3
Administrativt personale 5
Antal medarbejdere, gennemsnit 2022 35

 

DFM’s tilgang til mangfoldighed, ligestilling og inklusion

DFM er et sted for dem, der kan og vil – eller dem med viljen og dygtigheden. Indsatsen inden for mangfoldighed, ligestilling og inklusion på DFM er tilrettelagt med et design, der sikrer en tæt koordinering af indsats og læring. Politikken er således i overensstemmelse med EU Horizon-kravet om en ligestillingsplan (GEP) på virksomhedsniveau.
Du kan læse hele vores politik her.