OM DFM

DFM er Danmarks nationale metrologiinstitut, og besidder den højeste målekompetence i Danmark inden for en række centrale målestørrelser. DFM’s kalibreringsydelser indenfor disse målestørrelser er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 standarden og omfattet af en global multilateral anerkendelsesaftale, CIPM-MRA. DFM har et kvalitetssystem certificeret af DNV GL efter ISO 9001 standarden. DFM er et aktieselskab der er 100% ejet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

DFM’s primære aktiviteter er:

  • Opbygning og vedligehold af den danske metrologiske infrastruktur (realisering og disseminering af sporbarhed på højeste niveau).
  • Deltagelse i det globale metrologisamarbejde (udvikling og nyttiggørelse af det globale SI enhedssystem gennem forskningssamarbejde og videnudveksling).
  • Udvikling af målekompetencer af særlig betydning for danske virksomheder og danske myndigheder.
  • Deltagelse i forskningsprojekter i tæt samarbejde med danske universiteter og dansk industri.

“Medarbejderne ved DFM udgør en ressource af grundvidenskabelig viden, som såvel DANAK og de af DANAK akkrediterede laboratorier kan trække på. Det gælder både i forbindelse med bistand i form af medvirken som tekniske assessorer, der bedømmer de akkrediterede laboratorier, men også i udredningssager hvor forståelse af de metrologiske aspekter er essentiel”

Erik Øhlenschlæger
Sektionsleder for laboratoriesektionen
DANAK