Elektrokemi

Nationalt laboratorium for elektrokemi

Ydelser på primært niveau

DFM er nationalt laboratorium for elektrokemi og et af de bedste laboratorier i verden. Vores to hovedfokus områder er pH og ledningsevne hvor vi både foretager akkrediterede kalibreringer samt producerer certificerede reference materialer.

Vi arbejder jævnligt på at udvikle nye ydelser som er efterspurgt af danske virksomheder men også at forbedre eksisterende ydelser. Senest har vi tilføjet området coulometri til vores liste af kompetencer.

Vi tilbyder ydelser indenfor:

 • Kalibrering af pH- og ledningsevne-måleinstrumenter
 • Karakterisering af sekundær pH buffer og ledningsevneopløsninger
 • Bestemmelse af referenceelektrode-potentiale
 • Coulometrisk titrering
 • Certificerede Referencematerialer – pH og ledningsevne
 • Udvikling af testopstillinger
 • Specialmålinger

Hvis du har spørgsmål, søger vejledning eller ikke kan finde hvad du søger på vores hjemmeside så kontakt os.

 

Kalibrering af pH-måleinstrumenter

DFM kan tilbyde kalibrering af pH udstyr. Vi har mulighed for både at lave akkrediterede kalibreringer i pH buffere ved forskellige temperaturer, elektrisk kalibrering af ph-metre og aflæsningsenheder og kalibreringer af temperaturfølere.

Akkrediteret kalibrering i området:

Kalibrering i pH buffer: 1,67 pH – 12,45 pH

Temperaturområde (buffer): 5 °C – 80 °C

Temperaturområde (temperaturføler): 0 °C – 200 °C

Elektrisk kalibrering

 

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Kontakt person

Lisa C. DeLeebeeck

Teamleder, Elektrokemi
+45 2545 9036
ldl@dfm.dk

Datablad

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Karakterisering af sekundær pH-buffer

Ved karakteriseringen bestemmes pH-værdien i bufferen. PH-værdier bestemmes ud fra en specificeret temperatur.

 

Akkrediteret karakterisering i området:

pH område: 4 pH – 10 pH

Temperaturområde: 25 & 37 °C

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

 

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Lisa C. DeLeebeeck

Teamleder, Elektrokemi
+45 2545 9036
ldl@dfm.dk

Kalibrering af ledningsevne-måleinstrumenter

DFM kan tilbyde en komplet kalibrering af ledningsevneudstyr. Vi har mulighed for at lave kalibreringer i ledningsevneopløsninger fra UPW til 30 S/m, elektrisk kalibrering af aflæsningsenheder samt kalibreringer af temperaturfølere.

Akkrediteret kalibrering i området:

Ledningsevneområde: 5 μS/m – 30 S/m

Temperaturområde (opløsning): 25 °C

Temperaturområde (temperaturføler): 0 °C – 200 °C

Elektrisk kalibrering

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Kontakt person

Carsten Thirstrup

Senior Forsker, Elektrokemi
+45 2545 9027
cth@dfm.dk

Datablad

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Bestemmelse af faktisk referenceelektrode-potentiale

DFM tilbyder at bestemme det faktiske potentiale af sølv/sølvklorid- eller kalomel-referenceelektroder ved forskellige temperature. For kommercielle referenceelektroder med en saltbro vil det bestemte potentiale indeholde ”liquid junction”-potentialet/grænsefladepotentialet.

 

Akkrediteret kalibrering i området:

Bestemmelse af faktisk referenceelektrode-potentiale

Temperaturområde: 25 °C & 37 °C

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Lisa C. DeLeebeeck

Teamleder, Elektrokemi
+45 2545 9036
ldl@dfm.dk

Karakterisering af ledningsevneopløsning

Ved karakteriseringen bestemmes ledningsevnen i opløsningen. DFM kan gøre dette for vandige opløsninger såvel som for opløsninger baseret på blandede opløsningsmidler, for eksempel vand med glycerol eller propanol. Ledningsevneværdier bestemmes i et specificeret temperaturinterval (sædvanligvis 24 °C til 26 °C) og inkluderer bestemmelse af temperaturkoefficienter.

Akkrediteret karakterisering i området:

Ledningsevneområde: 90 μS/m – 30 S/m

Temperaturområde: 24 °C – 26 °C


Ikke-akkrediteret karakterisering i området:

Ledningsevneområde: 90 μS/m – 30 S/m

Kontakt person

Alan Snedden

Senior Forsker, Elektrokemi
+45 2545 9046
asn@dfm.dk

Datablad

Temperaturområde: 10 °C – 60 °C

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede karakteriseringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Coulometrisk titrering

DFM tilbyder stofmængdeanalyse ved coulometrisk titrering.  Ved at foretage en høj præcisionsmåling af mængden af ​​protoner i saltsyreopløsninger, kan mængdestoffet relateres til nøjagtige målinger af masse og ladning og ikke til mængdeindholdet i nogen anden reaktant.

Akkrediteret kalibrering i området:

Molalitet: 0,099 mol/kg – 0,11 mol/kg

Ønskes kalibrering udenfor dette område så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Alan Snedden

Senior Forsker, Elektrokemi
+45 2545 9046
asn@dfm.dk

Certificerede Referencematerialer – Ledningsevne

DFM tilbyder certificerede referenceopløsninger for elektrolytisk ledningsevne i form af vandige opløsninger af kaliumklorid. Opløsningerne er certificeret ifølge ISO 17034. DFM lagerfører dekadiske værdier mellem 10 mS/m og 10 S/m med en holdbarhed fra fremstilling på 6 – 18 måneder.

Opløsningerne kan anvendes i forbindelse med kalibrering af ledningsevnesensorer.

Certificerede reference materialer (akkrediteret):

Ledningsevne: 10 mS/m – 13 S/m

 

Reference materialer udenfor akkreditering:

Ledningsevne: 13 S/m – 30 S/m

Kontakt person

Jørgen Avnskjold

Tekniker, Elektrokemi
+45 2545 9024
ja@dfm.dk

Datablad

 

Vandige referenceopløsninger baseret på andre salte eller med andre værdier end dekadiske kan fremstilles på bestilling. Sådanne opløsninger kan fremstilles med ledningsevne fra 0,01 S/m til 30 S/m. For andre salte end kaliumklorid kan den øvre grænse dog være lavere, afhængig af saltets opløselighed.

Produktion af certificeret referencemateriale udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 511 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Certificerede Referencematerialer – pH

DFM tilbyder referencebuffere for både primær og sekundær pH. De primære buffere opfylder kravene, som er angivet i afsnit 6.1 af ovenfor omtalte IUPAC Recommendations 2002. Den certificerede pH-værdi af den sekundære buffer er bestemt i henhold til afsnit 8.1 af ovenfor omtalte IUPAC Recommendations 2002. De certificerede buffere kan anvendes til sammenligning med sekundære henholdsvis tertiære buffere eller til kalibrering af pH-elektroder.

Primær pH buffer:

 • pH 4,005 – Ftalat
 • pH 6,865 – Ækvimolal fosfat (1:1 fosfat)
 • pH 7,413 – Fysiologisk fosfat (1:3,5 fosfat)
 • pH 9,180 – Borat
 • pH 10,012 – Karbonat

Sekundær pH buffer:

 • pH 7,38 – Sørensen fosfat (1:4 fosfat)

De certificerede buffere har en holdbarhed på mellem to og fire uger fra produktionsdatoen, og hver buffer produceres og certificeres normalt kun én gang årligt, men kan fremstilles på bestilling.

Produktion af certificeret referencemateriale udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 511 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Jørgen Avnskjold

Tekniker, Elektrokemi
+45 2545 9024
ja@dfm.dk

Vil du i dialog med DFM?