Hulplader

Måleområde

Akkrediteret kalibrering af hulplader:

Kontakt os for mere information.

Akkreditering

ISO17025

Akkrediterede kalibreringer og prøvninger udføres under DANAK akkreditering reg. nr. 255 samt vores ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Kalibrering af hulplader

DFM tilbyder akkrediteret kalibrering af optomekaniske hulplader. Kalibreringen foregår ved en måling af alle pladens huller efter den såkaldte omslagsmetode med sporbarhed fra DFM’s primærnormal for længde.

Hulplader anvendes blandt andet til kalibrering af koordinatmålemaskiner, profilprojektorer og målemikroskoper. Referenceelementerne i hulpladen består af huller i en tynd metalplade monteret i en stabil fikstur.

Kontaktperson

Søren A. R. Kynde

Seniorforsker, Nano
+45 2545 9040
srk@dfm.dk

Datablad