Innovationsprogrammer

Horizon Europe

HORIZON EUROPE

Horizon Europe, efterfølgeren til Horizon2020, er EU’s næste rammeprogram for forsknings- og innovation. Programmet starter i 2021 og har verdens hidtil største budget til forskning, innovation og udvikling på ca. 650 mia. kr. 

Danske virksomheder havde stor nytte af EU’s innovations- og forskningsprogram, Horizon 2020 hvilket var en af hovedkonklusionerne i en rapport fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som blev offentliggjort i november 2019. Rapporten peger på, at både små og store virksomheder ser en klar fordel i at deltage i EU-projekter.

Virksomhederne nævner især ny viden, nye produkter og services og øget internationalisering som konkret udbytte. Det gælder desuden, at langt de fleste virksomheder meget gerne deltager i EU-projekter også i fremtiden. Hør fem virksomheder fortæller, hvad de fik ud af at være med i et Horizon 2020-projekt. 

EMPIR

Forkortelsen EMPIR står for European Metrology Programme for Innovation and Research og er et fælles europæisk forskningsprogram. EMPIR har deltagelse af 28 EU medlemmer og associerede lande og har en samlet budgetsum på 600 mio. EUR, hvoraf nominelt 300 mio. EUR består af nationale bidrag.

EMPIR finansierer forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at sikre udvikling af de måletekniske kompetencer og faciliteter, der er påkrævet for at understøtte europæiske virksomheders innovationsevne og samfundets behov for pålidelige målinger i forbindelse med blandt andet sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.

INNOVATIONSFONDEN

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark, og skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

Innovationsfonden finansierer forsknings- og udviklingsprojekter indenfor grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.