Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 7730 5800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

 

DFM_2016_Lisa_C_DeLeebeeck_3481_133x133_18

Lisa C. DeLeebeeck
+45 2545 9036 
ldl@dfm.dk

 

Jørgen Avnskjold
Jørgen Avnskjold
+45 2545 9024
ja@dfm.dk

 

Alan Snedden

Alan Snedden
+45 2545 9046 
asn@dfm.dk

ELEKTROKEMI

DFM er udpeget som primærlaboratorium for elektrokemi.

ULTRA-RENT VAND – EN VERDENSNYHED

Ultra-rent vand anvendes i mange processer i fødevareindustrien:

  • I forbindelse med renseprocesser i anlæg efter anvendelse af kemikalier,
  • Til fortynding ved analyser,
  • Vand til autoklavering,
  • Sterilisation og
  • Rengøring

Udgangspunktet er i alle tilfælde en antagelse om, at vandet er ”rent” – uden målbart indhold af f.eks. salte.

DFM’s metode giver mulighed for nøjagtig kalibrering af ledningsevnemåleudstyr til ultra-rent vand til ledningsevneværdier relevant for f.eks. destilleret vand. Der er naturligvis altid et aspekt om ”fit-for-purpose” i hvilken grad man ønsker eller er underlagt krav om at etablere metrologisk sporbarhed – DFM tilbyder muligheden for at referere til en absolut værdi.

Læs mere om ultra-rent vand her.

Se produktblad for UPW kalibreringsydelsen her.

ELEKTROLYTISK LEDNINGSEVNE

Elektrolytisk ledningsevne er et mål relateret til antallet af elektrisk ladede kemiske enheder i en væske. De elektrisk ladede kemiske enheder kaldes ioner, og en væske indeholdende ioner er en elektrolyt. Den elektrolytiske ledningsevne giver ingen oplysninger om den kemiske natur af ionerne og ej heller om ionernes ladning forstået som antal elementar-ladninger per ion. Ligeledes er det ikke muligt at beregne koncentrationen af ioner ud fra værdien af den elektrolytiske ledningsevne alene. Elektrolytisk ledningsevne er derfor, hvad man kalder, en ikke-specifik metode.
Til gengæld er måling af den elektrolytiske ledningsevne ofte en hurtig, og dermed effektiv, måde at bestemme, om en væske enten er tilstrækkelig ren eller omvendt er tilstrækkelig koncentreret. Således kunne man sige, at den elektrolytiske ledningsevne bruges af kemikere på samme måde, som en læge bruger en patients temperatur: Det er muligt at sige, om patienten er syg eller ikke er syg, men det er ikke muligt at sige, hvilken sygdom patienten har.

Læs mere om elektrolytisk ledningsevne her.

BESTEMMELSE AF FAKTISK REFERENCEELEKTRODE-POTENTIAL

Praktiske udgaver af elektrokemiske referenceelektroder vil normalt have standardpotentialer, der afviger fra tabelværdierne. For at udføre præcisionsmålinger er det derfor nødvendigt at kende den faktiske værdi af referenceelektrodens potential.

Læs mere om referenceelektrode-potentiale her.