Metrologi

Hvad er metrologi?

Metrologi er læren om målinger og målemetoder. Helt tilbage til de gamle egyptere har metrologi spillet en vigtig rolle, og uden standardiserede målemetoder havde de nok aldrig kunnet bygge de store pyramider. I moderne tider er metrologi en hjørnesten for, at vi kan handle med varer på tværs af lande, og metrologi skaber tryghed og troværdighed om produkter. 

Nye og mere avancerede produktionsmetoder – herunder den øgede anvendelse af robotter til erstatning af manuelt arbejde – kræver, at arbejdsstyrken har en grundig forståelse for metrologi i forbindelse med at specificere ønskede egenskaber for et produkt og tilhørende kvalitetssikring af produktionen. De danske produktionsvirksomheder efterspørger derfor i stigende grad måletekniske kompetencer hos deres medarbejdere. 

Se den lille film her på siden for at lære lidt mere om metrologi.

SI enhederne

Læs mere hvordan de grundlæggende enheder er defineret
metrologi

Lær mere om metrologi

På siden metrologi.dk findes en stor mængde undervisningsmateriale omkring metrologi. Indholdet er lavet i samarbejde mellem DFM og Force.

Vil du i dialog med DFM?