Vi har fået vores egen repræsentation af UTC: UTC(DFM).

Præcis definition af tid er ekstremt kritisk i mange brancher såsom telekommunikation og finans. En typisk anvendelse kan for eksempel være præcis tidsstempling af finanstransaktioner.

I Danmark har vi hidtil ikke haft vores eget kalibrerede atomur, og vi har derfor været afhængige af andre landes tidsreferencer. I det daglige er det ikke nødvendigvis et problem, da man med en satellitmodtager kan trække en nøjagtig tid fra satellitnavigationsystemer som GPS, som er baseret på præcise atomure.

Problemet opstår i tilfælde af et udfald af de globale navigationssatellitsystemer (GNSS), hvilket vil være kritisk for de sektorer, der er afhængige af præcise tidsstemplinger. Dette blev påpeget i en rapport udarbejdet af konsulentvirksomheden London Economics for Det Tværministerielle Rumudvalg i 2019.

I begyndelsen af 2021 fik DFM derfor en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at etablere en national tidsreference og knytte den direkte til UTC-tiden. UTC står for Coordinated Universal Time og anvendes overalt i verden.

I februar 2021 fik DFM et atomur leveret fra det Schweiziske firma T4 Science. Atomuret er en Maser (Microwave amplification by stimulated emission of radiation), som er baseret på frekvensen af den elektromagnetiske stråling, der udsendes, når et Brint-atom ændrer tilstand mellem to helt specifikke energiniveauer. I det ene energinivau er spin for proton og elektron i samme retning, og i det andet energinivau er spin i hver sin retning. Helt konkret er det stråling ved 1.420.405.751,768 Hz svarende til en bølgelængde omkring 21 cm der udsendes ved overgangen mellem disse to energiniveauer.

Seniorforsker Jürgen Appel, som har stået for installationen og indkøringen af hydrogenmaseren, har brugt ca. 6 måneder på at undersøge stabiliteten og nøjagtigheden af hydrogenmaseren, som nu følger UTC tiden

Den danske UTC repræsentation er endvidere blevet optaget på Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)’s liste over tidsreferencer og DFM rapporterer månedligt ind til BIPM, således at den danske tidsmåling indgår i den globale definition af tiden.

Selvom der med UTC(DFM) nu er en realtids-tilnærmelse af UTC-tid tilgængelig i Danmark og i fremtiden kan bruges af alle, der har behov for en meget præcis tidsreference, så er det faktisk ikke den officielle tid i Danmark. Ifølge den gældende lovgivning fra 1893 er det ” Middelsoltiden for den 15de Længdegrad Øst for Greenwich”, der officielt definerer tiden i Danmark. Der skal derfor en lovændring til, for at UTC+1 kan blive den officielle tid i Danmark.