I mange brancher er det kritisk at kunne tidsbestemme informationsoverførsler præcist og sporbart til en kalibreret tidsreference. Det gælder for eksempel finanssektoren, flytrafikken og energisektoren.

I efteråret 2022 etablerede DFM Danmarks første officielle repræsentation af UTC kaldet UTC(DFM) som fra den 26. marts 2023 er grundlag for den officielle tid i Danmark. Siden da tilbyder DFM dig muligheden for at synkronisere din enhed til UTC(DFM) på time.dfm.dk. Fordelen ved at synkronisere din enhed til en lokal tidsserver i Danmark i forhold til en udenlandsk, er at nøjagtigheden bliver meget bedre. Når time.dfm.dk bruges som tidskilde, får du en sporbar tid på din enhed med en nøjagtighed, der essentielt set kun er begrænset af den tid, internetdata tager at rejse til DFM’s server og tilbage til dig: pakkens såkaldte ”roundtrip delay”. I Danmark vil roundtrip-delay typisk være under 1 millisekund.

Synkronisering foregår ved hjælp at Network Time Protocol (NTP) eller Network Time Security (NTS), som er standardiserede internationale internetprotokoller for overførsel af tidsinformation mellem enheder og tidsservere. NTP er den grundlæggende protokol, som bruger tidsstemplinger af de pakker, der udveksles mellem en enhed og tidsserveren over internettet, til at måle roundtrip-delay og clock offset (tidsforskel mellem enheden og serveren). Disse informationer kan bruges til at korrigere din enheds systemtid til at matche tidsreferencen samt at garantere en maksimal fejl på tidsangivelsen. NTS tilføjer et lag af sikkerhed til NTP protokollen ved at bruge TSL/SSL-kryptering til at sikre dataintegritet og -ægthedskontrol af DFM’s tidsinformation.

Det er naturligvis vigtigt, at selve tidsreferencen er nøjagtig. Da DFM’s tidsserver er direkte forbundet til vores atomur, følger tidsserverens ur UTC(DFM) med en nøjagtighed på under 20 ns, og dermed er sporbarheden med henhold til den koordinerede verdenstid UTC, som bliver beregnet ved BIPM (https://www.bipm.org/) som gennemsnittet af over 400 atomure ved 69 internationale metrologiinsituter og forskningslaborer, garanteret.

På DFM’s hjemmeside https://dfm.dk/ntp/ kan du finde korte vejledninger i, hvordan du synkroniserer din enhed til UTC(DFM) for en række af de mest anvendte operativsystemer.