I disse år investeres der massivt i udvikling af kvanteteknologi, og det forventes at kvanteteknologien over de kommende år vil revolutionere vores samfund.

Det ultimative mål er fremstilling af en kraftfuld kvantecomputer, som kan spille en afgørende rolle inden for bl.a. udvikling af ny medicin, løsning af komplekse optimeringsproblemer samt cypersikkerhed. Kvantecomputeren kan gøre nuværende krypteringsteknologier usikre, men kvantefysikken kan også udnyttes til at etablere nye og mere sikre kommunikationslinjer.

Nye kvanteteknologier vil ikke kun få en væsentlig indflydelse på vores hverdag, de vil også få afgørende betydning for den geopolitiske udvikling. Udviklingen af kvanteteknologi er derfor et af de højest prioriterede områder for NATO alliancen. Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet har sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og DFM tilbudt NATO at bidrage med et kvanteteknologisk testcenter og acceleratorsite (inkubator). Dette danske bidrag er nu blevet udvalgt af NATO til implementering.

DFM vil bidrage til det kvanteteknologiske testcenter med udvikling af nye målemetoder inden for bl.a. karakterisering af kvantematerialer på nanoskala samt test af komponenter og systemer til kvantekryptering og kvantesensing.