Pålidelige fluorescensmålinger er essentiel for kvantitative analyser inden for bio- og life-science. Imidlertid kan kvantitative fluorescensmålinger forvrænges af bølgelængde- og tidsafhængige instrumentbidrag, hvilket resulterer i målinger, der ikke kan sammenlignes på tværs af instrumenter, laboratorier og over tid. For at opnå sammenlignelige og instrument-uafhængige fluorescensdata er det vigtigt at bestemme og justere for instrumenternes bias og udelukke at dette er den dominerende kilde til variation.

DFM vil afhjælpe denne udfordring ved at etablere metrologiske sporbarhedskæder for fluorescensmålinger vha. fysiske og kemiske referenceobjekter og kalibreringsmetoder. Med udgangspunkt i DFM’s ISO17025 akkrediterede  laboratorium inden for optisk radiometri udvikles stabile referencenormaler og metoder til at udføre valide, kvantitative fluorescensmålinger, der kan spores til laboratoriets primærnormaler inden for spektral radians og responsivitet.

Vores mål er at hjælpe med at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed af fluorescensmålinger og til sidst standardisering i stærkt regulerede områder. Denne aktivitet er financieret med støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Hvis du vil høre mere, kan du kontakte forsker Olga Rodenko (oro@dfm.dk).