Termometri

Akkrediterede temperaturkalibreringer

Ydelser på højeste niveau

DFM’s termometrilaboratorium bygger på mere end 50 års erfaring og er et af de førende laboratorier inden for akkrediterede temperaturkalibreringer i Danmark. Laboratoriet blev grundlagt på DTU RISØ og siden overtaget af DFM og flyttet til Hørsholm. Laboratoriet udfører både temperatur-, tryk- og elektriske kalibreringer.

Vi tilbyder ydelser indenfor:

 • Kalibrering af alle typer temperaturfølere og instrumenter
 • Kalibrering af tørblokkalibratorer
 • Kalibrering af trykudstyr
 • Elektriske kalibreringer
 • Special målinger
 • Kalibreringsaftaler

Hvis du har spørgsmål, søger vejledning eller ikke kan finde hvad du søger på vores hjemmeside så kontakt os.

 

Temperatur

Temperaturkalibrering

Vores termometrilaboratorie kan kalibrere et bredt udsnit af instrumenter og tilbyder temperaturmålinger og kalibreringer i et bredt området med en af landets laveste usikkerheder. Vi gennemfører kalibreringerne ved hjælp af en række forskellige temperaturkilder, som for eksempel vores flydende N2 kryostat, alkoholbad, isbad, vandbad, oliebad, saltbad, elektriske ovne og tørblokke. Derudover tilbyder vi også in situ kalibrering.

Kalibrering af udstyr:

 • Tørblok kalibratorer
 • Pt100, Pt200, Pt1000 følere (Ω, 4 wire)
 • Pt100, Pt200 og Pt1000  følere
 • SPRT – 25Ω, 100Ω
 • Termoelementfølere (TC) – type T, K, B, R, S & N (mV el. °C)
 • NTC-følere

Kontakt person

Alejandra Sánchez

Laboratorieansvarlig, Termometri
+45 2545 9043
ale@dfm.dk

Datablad

Kontakt person

Kasper Rasmussen

Tekniker, Termometri
+45 2545 9047
kar@dfm.dk

 • Transmittere (mA, V el. °C)
 • Dataloggere
 • Kviksølvtermometre
 • Digitaltermometre

Akkrediteret kalibrering i området:

Temperaturområde: -196 °C – 1600 °C

Akkrediteret In Situ kalibrering i området:

Temperaturområde: -196 °C – 1600 °C

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Trykkalibrering

Trykkalibrering

Vores termometrilaboratorie tilbyder trykkalibrering af et bredt udsnit af trykudstyr både i vores laboratorie men også in situ.

 

Kalibrering af trykudstyr:

 • Barometre
 • Bourdonrørsmanometre
 • Digitale manometre
 • Tryktransmittere
 • Tryktransducere
 • Trykkalibratorer
 • Manografer

 

Akkrediteret kalibrering i området:

Absolut tryk: 2kPa – 0,4 MPa

Akkrediteret In Situ kalibrering i området:

Absolut tryk: 2kPa – 0,4 MPa

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Datablad

Kontakt person

Kasper Rasmussen

Tekniker, Termometri
+45 2545 9047
kar@dfm.dk

Elektrisk kalibrering

Elektrisk kalibrering

I forbindelse med fx temperaturmålinger er udlæsningen fra instrumentet ofte spænding, modstand eller strøm. Derfor tilbyder termometrilaboratoriet også kalibrering under akkreditering af disse størrelser i et udvalgt område. Det er også muligt at få kalibreret instrumenter i disse størrelser, selv om der ikke er tale om temperaturinstrumenter.

Akkrediteret kalibrering i området:

Spænding (DC): 0 v – 140 v

Strøm (DC): 0 A – 50 mA

Resistans: 0 Ω – 10 kΩ

 

Ønskes kalibrering udenfor disse områder så kontakt os for mere information.

Kontakt person

Alejandra Sánchez

Laboratorieansvarlig, Termometri
+45 2545 9043
ale@dfm.dk

Datablad

Kontakt person

Carsten Thirstrup

Senior Forsker, Elektrokemi
+45 2545 9027
cth@dfm.dk

Akkrediterede kalibreringer udføres i henhold til DANAK Akkreditering Reg. Nr. 255 samt vores internt ISO 9001 certificerede kvalitetssystem.

Berøringsfri termometri

Temperaturkalibrering – IR

Vores berøringsfri termometrilaboratorie tilbyder temperaturkalibreringer af bl.a. IR-termometre og termografikameraer i et bredt temperatur område. Du kan gå direkte til vores berøringsfri termometrilaboratorier ved at trykke på knappen nedenfor.

Kørselsordning og kalibreringsaftaler

Kørselsordning

DFM tilbyder mod betaling, at bringe udstyr til og fra kalibrering såfrem det ikke ønskes at sendt med fragtmand. Vi tilbyder denne service i hele hovedstadsområdet.  mod betaling at afhente dine instrumenter.

Det er selvfølgelig også muligt efter aftale, at aflevere udstyret direkte på vores adresse i Hørsholm.

Kalibrering- og serviceaftale

DFM tilbyder kalibrering- og serviceaftaler til alle sine kunder. Vi tilbyder både standard aftaler men også skræddersyede aftaler som opfylder den enkelte kundes behov.

Vil du i dialog med DFM?