EMN Sommerskole

ARRANGØR:

EMN for Smart Specialisation in Northern Europe

Medarrangør:

DFM
administration@dfm.dk
+45 7730 5800

DATO:

22 – 25. august 2022 – AFLYST

TIDSPUNKT:

Hele dagen

STED:

Hotel Marina
Vedbæk Strandvej 391
2950 Vedbæk

PRIS:

Alle dage: DKK 11.175
1 dag: DKK 3.725
ekskl. moms

Sommerskole i metrologi

 

EMN afholder i samarbejde med DFM for første gang en sommerskole i metrologi. Sommerskolen afholdes i år i Danmark på hotel Marina i Vedbæk. Med 30+ præsentationer fordelt over 3½ dag kan du kunne stifte bekendtskab med en række forskellige emner inden for metrologi.

  • Dag 1 – Introduktion til metrologi, usikkerhedsbudgetter og metrologi inden for grøn omstilling
  • Dag 2 – Tid og frekvens, og besøg hos DFM eller Force Technology
  • Dag 3 – Det nye kilogram, geometrisk metrologi og metrologi inden for sundhed
  • Dag 4 – Kvantemetrologi

Sommerskolen henvender sig til personer, som er nye i metrologiens verden samt personer, der gerne vil have genopfrisket deres viden.

Prisen for hele arrangementet er DKK 11.175,- og inkluderer 4 overnatninger samt morgenmad, frokost og aftensmad.

Det er også muligt at tilmelde sig en enkelt dag. Prisen for en enkelt dag er DKK 3.725,- og er inkl. morgenmad og frokost. En-dags arrangementet slutter omkring klokken 18:00.

Hvad er EMN?

I Nordeuropa går de nationale metrologiinstitutter (NMI’er) og udpegede institutter (DI’er) i Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge, Sverige, Letland og Island sammen for at danne et nyt europæisk metrologinetværk, dedikeret til at fremme intelligent specialisering i deres område. Inden for området for metrologiforskning har landene varierende størrelser, ambitioner og strategiske retninger under deres NMI’er og DI’er. Traditionelt har de nordisk-baltiske metrologiinstitutter alle prioriteret visse nationale standarder og metrologitjenester. Etableringen af ​​en fælles strategi vil give forbedrede muligheder for at fastholde og udvikle en høj kvalitet af regelmæssigt tilgængelig kundeservice.

Det nye EMN for Smart Specialization i Nordeuropa har til formål at styrke denne metrologiinfrastruktur i regionen gennem øget samarbejde. Ved at dele nationale strategier for at danne en fælles strategi for Nordeuropa, samt dele faciliteter og udnytte forskningsstyrker fra hvert deltagende institut, vil netværket arbejde på at forbedre kvaliteten af ​​tilgængelige metrologiske tjenester til det brede spektrum af interessentsamfundet.

 

Program:

Dag 1

09:00 Velkomst og introduktion
(Michael Kjær, Direktør DFM)

09:20 Introduktion til metrologi

11:00 Pause

11:40 Introduktion til metrologi

12:40 Frokost

13:40 Usikkerhedsbudgetter og BIPM GUM

15:20 Pause

15:40 Usikkerhedsbudgetter og BIPM GUM

16:40 Metrologi inden for grøn omstilling

18:20 Pause

19:00 Middag

20:00 Cafe, netværk og poster session

21:00 Tak for i dag

Dag 3

09:00 Det nye kilogram
(Lars Nielsen, DFM)

10:40 Pause

11:20 Det nye kilogram

12:20 Frokost

13:20 Geometrisk metrologi

15:00 Pause

15:20 Geometrisk metrologi

16:40 Metrologi inden for sundhed

18:00 Pause

18:40 Middag

19:40 Cafe, netværk og poster session

21:00 Tak for i dag

 

Dag 2

09:00 Tid og frekvens
(Per Olof Hedekvist, RISE)

10:40 Pause

11:20 Tid og frekvens

12:20 Frokost

13:20 Besøg på DFM eller Force Technology

18:00 Pause

18:40 Middag

19:40 Foredrag, netværk og poster session

21:00 Tak for i dag

 

 

 

Dag 4

09:00 Kvantemetrologi

10:40 Pause

11:20 Kvantemetrologi

12:20 Frokost

13:20 Opsumering og afslutning

14:00 Tak for denne gang