Referenceelektrode-potential

Praktiske udgaver af en given type elektrokemisk referenceelektrode vil have faktiske standardpotentialer, der vil udvise en spredning omkring den teoretiske, tabelopgivne værdi for standardpotentialet for den givne type. Ligeledes vil afhængigheden af temperaturen og af koncentrationen af de ioner, elektroden er sensitiv overfor, udvise en spredning omkring de teoretiske værdier for den givne type elektrode. Heraf følger, at potentialet ved andre betingelser end standardbetingelserne også vil afvige fra den teoretiske værdi. Når en referenceelektrode benyttes til nøjagtige målinger, er det derfor vigtigt at kende dens faktiske potential ved de betingelser, den benyttes ved.

DFM tilbyder at bestemme det faktiske potential af (kommercielle) sølv/sølvklorid- eller kalomel-referenceelektroder ved 25 ºC og ved 37 ºC. For kommercielle referenceelektroder med en saltbro (for eksempel en porøs stift) mellem den indre, konstant sammensatte elektrolyt og måleopløsningen, skal den indre elektrolyt være en mættet opløsning af kaliumklorid. I så fald vil det bestemte potential indeholde ”liquid junction”-potentialet/grænseflade-potentialet.

Kalibreringen udføres under DANAK akkreditering (akkreditering nr. 255).

Tidsbestilling til kalibrering er påkrævet. Undlad at sende elektroder til DFM uden forudgående aftale.

 

Produktnummer Beskrivelse
K03.201 Bestemmelse af elektrokemisk reference-elektrode potential

 

Du finder information om prisen her