Kontakt

Kai Dirschel
Kai Dirscherl (BIOFORS)
+45 2545 9023
kdi@dfm.dk
Jan Conrad
Jan C. Petersen (LEDMET)
+45 2545 9017
jcp@dfm.dk

PROJEKTOVERSIGT

DFM deltager i et betydeligt antal projekter med ekstern finansiering, og bidrager dermed til at udvikle metrologien og bringe den i spil til gavn for den danske industri.

Herunder findes en oversigt over projekter, i hvilke DFM deltager.

BIOFORS

BIOFORS vil udvikle medicinske slanger med varige antimikrobielle egenskaber, som modvirker dannelsen af biofilm: Biofilm, som vokser på indersiden af medicinske slanger, bevirker infektioner, og er et stigende problem. I Biofors arbejdes på at udnytte teknologi fra optisk kommunikation og moderne LED-teknologi til at øge sikkerheden for kritisk syge patienter og samtidigt sikre besparelser i sundhedssektoren.

BIOFORS er et innovationskonsortium med 10 partnere og med DFM som koordinator. Projektet gennemføres med en bevilling fra Innovationsfonden, som investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Læs mere på projektets egen hjemmeside www.biofors.dk, eller kontakt projektkoordinator Kai Dirscherl.

LEDMET

LED’er vinder indpas overalt, hvor vi traditionelt har anvendt glødepærer og lysstofrør. Da lys fra LED’er er meget forskellig fra de lyskilder, der udfases, ligger der en stor udfordring i at anvende dem korrekt.

I LEDMET arbejdes på nye målemetoder til pålidelig karakterisering af LED-lyskilders egenskaber, ikke mindst fordi der er mange nye og ikke altid lige troværdige fabrikanter i markedet.

LEDMET er et innovationskonsortium med 21 partnere og med DFM som koordinator. Projektet gennemføres med en bevilling fra Innovationsfonden, som investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Læs mere på projektets hjemmeside www.ledmet.dk, eller kontakt projektkoordinator Jan Conrad Petersen.