Kontakt

Jan Conrad
Jan C. Petersen (LEDMET)
+45 2545 9017
jcp@dfm.dk
Søren A
Søren Jensen (R2RMON)
+45 2545 9037
saj@dfm.dk

PROJEKTOVERSIGT

DFM deltager i et betydeligt antal projekter med ekstern finansiering, og bidrager dermed til at udvikle metrologien og bringe den i spil til gavn for den danske industri.

Herunder findes en oversigt over projekter, i hvilke DFM deltager.

EMPIR: AEROMET

DFM deltager i EMPIR-projektet Aeromet (16ENV07). Målinger af aerosolpartikler er afgørende for at håndhæve EU’s luftkvalitetsdirektiver med det formål at beskytte mod sundhedsfarer, og er også afgørende for forskning i klimaforandringer. Derfor er sigtet med dette projekt at forbedre måleusikkerheden af partikelmasse, -størrelse og -antalskoncentration, samt karakterisering af materialer i luftbårne partikler, som er reguleret ifølge internationale bestemmelser. Dette arbejde er også støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU).

Læs mere på projektets hjemmeside www.aerometproject.com, eller kontakt DFMs kontaktperson Kai Dirscherl.

LEDMET

LED’er vinder indpas overalt, hvor vi traditionelt har anvendt glødepærer og lysstofrør. Da lys fra LED’er er meget forskellig fra de lyskilder, der udfases, ligger der en stor udfordring i at anvende dem korrekt.

I LEDMET arbejdes på nye målemetoder til pålidelig karakterisering af LED-lyskilders egenskaber, ikke mindst fordi der er mange nye og ikke altid lige troværdige fabrikanter i markedet.

LEDMET er et innovationskonsortium med 21 partnere og med DFM som koordinator. Projektet gennemføres med en bevilling fra Innovationsfonden, som investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Læs mere på projektets hjemmeside www.ledmet.dk, eller kontakt projektkoordinator Jan Conrad Petersen.

R2RMON

 

 

In-line Monitoring and Control of Roll-to-Roll Replication Processes

We are developing an instrument for characterization of surface structures on plastic films fabricated in a roll-to-roll (R2R) production line. Light scattering is employed to study periodic gratings with micrometer/nanometer scale dimensions on the surface. In order to keep up with production speeds while characterizing large areas, high measurement speeds combined with a large field of view is necessary. For this, we employ hyperspectral imaging, which can provide spatial maps with good spectral information. The R2RMon project will provide R2R production with a tool for continuous production control with high precision.

DFM A/S is developing the measurement instrument, which will be tested on the R2R production line at Iscent Oy. NIL Technology ApS is fabricating the shims required for imprinting the nanostructured pattern on the plastic film.

Partners:

DFM A/S, https://dfm.dk/

Contact: Søren Jensen, saj@dfm.dk

 

NIL Technology ApS, https://www.nilt.com/

Contact: Alicia Johansson, alicia@nilt.com

 

Iscent Oy http://www.iscent.fi/

Contact: Raimo Korhonen, raimo.korhonen@iscent.fi