Kontakt

Kai Dirschel
Kai Dirscherl
+45 2545 9023
kdi@dfm.dk

 

Jan Conrad
Jan C. Petersen (LEDMET)
+45 2545 9017
jcp@dfm.dk

PROJEKTOVERSIGT

DFM deltager i et betydeligt antal projekter med ekstern finansiering, og bidrager dermed til at udvikle metrologien og bringe den i spil til gavn for den danske industri.

Herunder findes en oversigt over projekter, i hvilke DFM deltager.

EMPIR: AEROMET

DFM deltager i EMPIR-projektet Aeromet (16ENV07). Målinger af aerosolpartikler er afgørende for at håndhæve EU’s luftkvalitetsdirektiver med det formål at beskytte mod sundhedsfarer, og er også afgørende for forskning i klimaforandringer. Derfor er sigtet med dette projekt at forbedre måleusikkerheden af partikelmasse, -størrelse og -antalskoncentration, samt karakterisering af materialer i luftbårne partikler, som er reguleret ifølge internationale bestemmelser. Dette arbejde er også støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU).

Læs mere på projektets hjemmeside www.aerometproject.com, eller kontakt DFMs kontaktperson Kai Dirscherl.

LEDMET

LED’er vinder indpas overalt, hvor vi traditionelt har anvendt glødepærer og lysstofrør. Da lys fra LED’er er meget forskellig fra de lyskilder, der udfases, ligger der en stor udfordring i at anvende dem korrekt.

I LEDMET arbejdes på nye målemetoder til pålidelig karakterisering af LED-lyskilders egenskaber, ikke mindst fordi der er mange nye og ikke altid lige troværdige fabrikanter i markedet.

LEDMET er et innovationskonsortium med 21 partnere og med DFM som koordinator. Projektet gennemføres med en bevilling fra Innovationsfonden, som investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Læs mere på projektets hjemmeside www.ledmet.dk, eller kontakt projektkoordinator Jan Conrad Petersen.