KALIBRERING AF ELEKTROLYTISK LEDNINGSEVNE

Karakterisering af opløsninger leveret af kunden med sporbarhed til DFM’s primærnormal

Ved kalibreringen bestemmes ledningsevnen i opløsningen. DFM kan gøre dette for vandige opløsninger såvel som for opløsninger baseret på blandede opløsningsmidler, for eksempel vand med glycerol eller propanol.* Ledningsevne-værdier bestemmes i et specificeret temperaturinterval (sædvanligvis 24 °C til 26 °C) og inkluderer bestemmelse af temperaturkoefficienter.

Resultaterne kan anvendes i forbindelse med certificering eller som led i kalibrering af ledningsevne-sensorer.

Nødvendig mængde: Mindst to samples på 500 mL hver skal stilles til rådighed med mindre andet er aftalt.

Rest af fremsendte opløsninger kan returneres efter aftale.

Kalibreringen er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Målinger og angivne usikkerheder er endvidere dækket af CIPM MRA.

(*) For meget flygtige opløsninger kan et resultat ikke garanteres.

Produktnummer Beskrivelse
K03.001 Karakterisering af opløsning ved 24 °C – 26 °C
K03.002 Flg. måling på samme opløsning ved 24 °C – 26 °C
K03.004 Karakterisering af opløsning ved 15 °C – 35 °C

Kalibreringsusikkerhed:

Nominel værdi: 90 µS/m – 25 S/m
Kalibreringsusikkerhed: 0,05 % – 0,67 %

Ledningsevnen af vandige opløsninger skal være større end 1 mS/m.

Ikke-akkrediteret karakterisering af opløsninger leveret af kunden med sporbarhed til DFM’s primærnormal
Målemetoden for de ikke-akkrediterede kalibreringsydelser for elektrolytisk ledningsevne er den samme som ved akkrediterede kalibreringer, men kalibreringen er ikke omfattet af DFM’s akkreditering

Produktnummer Beskrivelse
K03.003 Karakterisering af opløsning ved 24 °C – 26°C
K03.005 Karakterisering af opløsning ved 10 °C – 60 °C
K03.099 Karakterisering af opløsning ifølge tilbud

Kalibreringsusikkerhed:

Nominel værdi: 90 µS/m – 25 S/m
Kalibreringsusikkerhed: 0,05% – 0,67 %

Ledningsevnen af vandige opløsninger skal være større end 1 mS/m.

Du finder information om prisen her