Metrologidagen 2023

ARRANGØR:

Force Technology

Park Alle 345, Brøndby

Medarrangører:

DFM
Teknologisk Institut

DATO:

31. oktober 2023

TIDSPUNKT:

09:30 – 15:00

STED:

FORCE Technology
Park Alle 345, Brøndby

PRIS:

DKK 0,-
excl. moms

Årets tema: Metrologi og energi

I takt med den grønne omstilling skabes der større behov for nye måletekniske ydelser til måling af energi og energieffektivitet.

Når klima- og miljøparametre skal sammenholdes med tærskelværdier i regulativer, og nye bæredygtige energi- og ressourcesystemer skal udvikles, spiller metrologi en central rolle.

Derfor har vi i år valgt at sætte fokus på metrologi og energi.

Vi har sammensat et bredt program, med forskellige indfaldsvinkler til emnet, som giver dig mulighed for at høre om nye metoder, praktiske erfaringer og konkrete projekter, bl.a.:

  • Metrologi og Power-to-X
  • Forbedret metrologi til måling af biobrændslers performance
  • Dynamisk kalibrering

Hvad er metrologidagen?

Metrologidagen er en årlig fejring af underskrivelsen af ​​meterkonventionen den 20. maj 1875 af repræsentanter fra sytten nationer. Konventionen satte rammerne for globalt samarbejde inden for videnskaben om målinger og i dens industrielle, kommercielle og samfundsmæssige anvendelser. Meterkonventionens oprindelige mål – den verdensomspændende ensartethed af måling – er stadig lige så vigtigt i dag, som det var i 1875.

metrologidagen 2023

Program:

09:30 Registrering, netværk og poster session

10:00 Velkomst og introduktion
(FORCE Technology)

10:10 Måleusikkerhed i helbredsmålinger på elbils batterier
(Anders Jacob Madsen, Christonik ApS)

10:40 Metrologi og Power-to-X
(Brian Kirstein Ramsgaard, FORCE Technology)

11:00 Pause, netværk og poster session

11:20 Forbedret metrologi til måling af biobrændslers performance
(Henrik Kjeldsen, Teknologisk Institut)

11:40 Brug af sporbare sensornetværk til energioptimering i fjernvarmen
(Jakob Fester & Peter Friis Østergaard, Teknologisk Institut)

12:00 Frokost, netværk og poster session

12:50 Next generation distributed optical fiber sensors for high-voltage power cables
(Mikael Lassen, DFM & Joachim Niemann-Larsen, Energinet)

13:10 Præsentation vil blive annonceret senere
( …. )

13:40 Kaffe, netværk og poster session

14:00 Nanoelectrical characterization for industry and emerging green technologies
(Aslan Hüsnü, DFM)

14:20 AI-metoder til genkendelse af strukturer og defekter i ultralydsdata
(Karen Elise Løvengreen Østergaard, FORCE Technology)

14:40 European Metrology Network on Clean Energy
( DFM)

14:50-15:00 Opsamling og afslutning

Vil du i dialog med DFM?