Kontakt

(DTU Risø Campus)

Termometrilaboratoriet

Frederiksborgvej 399

Bygning 201, 4000 Roskilde

E-mail: termometrilab@dfm.dk

 

DFM_Mogens_A4A7884_V2_crop_133x133_01

Mogens Kirkegaard
2545 9044
moki@dfm.dk

 

DFM_Finn_A4A7893_V2_crop_133x133

Finn Eliasen
2545 9045 
fiel@dfm.dk

 

Alejandra Sánchez
2545 9043
ale@dfm.dk

Kontakt (Hørsholm)

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

 

DFM_2016_Lisa_C_DeLeebeeck_3481_133x133_18

Lisa C. DeLeebeeck
+45 25459036 
ldl@dfm.dk

TERMOMETRI

I mere end 50 år har Termometrilaboratoriet på DTU Risø kalibreret temperaturmåleudstyr, først til forsøgsopstillinger på Risø-området og siden til blandt andet medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Termometrilaboratoriet har siden akkrediteringen i 1978 været blandt de førende udbydere af akkrediterede kalibreringsydelser inden for kontakttermometri i Danmark.

Den 1. marts 2018 har DFM A/S overtaget laboratoriet på DTU Risø. Laboratoriets aktiviteter vil fortsætte uændret på Risø indtil 1. marts 2019, hvorefter aktiviteterne flyttes til DFM’s facilitet på Kogle Alle 5 i Hørsholm.

Bemærk: Emner til kalibrering på Termometrilaboratoriet sendes som hidtil til Frederiksborgvej 399, Bygning 201, Postcenter 16, 4000 Roskilde, og ikke til Hørsholm. Ordrer stiles til DFM A/S, Kogle Allé 5, 2970 Hørsholm.

YDELSER

Vi kalibrerer et bredt udsnit af instrumenter og tilbyder bl.a. følgende serviceydelser:

 • Temperaturmålinger og kalibreringer fra -196°C til +1600°C
 • Kalibrering af tryk (0-4 bar)
 • Kalibrering af spænding, strøm og modstand
 • In situ målinger
 • Kontaktløs (IR) kalibrering
 • Kunderådgivning
 • Automatisk indkaldelse af instrumenter til rekalibrering

Laboratoriet blev akkrediteret i 1978 og er godkendt af DANAK til udstedelse af certifikater for kalibreringer af temperatur, tryk og DC elektricitet. Laboratoriets instrumenter er sporbare til internationale standarder.

Laboratoriets måleevne kan ses her på DANAKs hjemmeside.

Yderligere oplysninger om kalibrering af strøm, spænding og modstand kan findes her.

For mere information, kontakt venligst Mogens KirkegaardFinn Eliasen, eller teamleder Lisa C. DeLeebeeck .

Du finder Termometrilaboratoriet som hidtil på Frederiksborgvej 399, Bygning 201, 4000 Roskilde, tel. 2023 5431. Emner til kalibrering på Termometrilaboratoriet sendes til denne adresse, og ikke til Hørsholm.

TEMPERATUR

Vi kalibrerer mange typer temperaturinstrumenter, og vi vil derfor oftest i forvejen allerede have de programmer og det interface, der er nødvendigt til f.eks. dataloggere. Laboratoriet er sporbart gennem kalibrering til fikspunktsreferencer (f.eks. vands triplepunkt), i overensstemmelse med den internationale temperaturskala (ITS-90).

Usikkerheden i forbindelse med kalibrering afhænger dels af det instrument, der skal kalibreres, dels af selve kalibreringen. Eksempelvis har valget af temperatur og føler en stor betydning for kalibreringens resultat.

Vigtige faktorer i forbindelse med kalibrering inkluderer:

 • Instrumentets kvalitet (som oftest er der sammenhæng mellem kvalitet og pris)
 • Valg af føler, f.eks. termoelementer, modstandstermometre og glastermometre
 • Længden af føleren
 • Temperaturområde(r)

Valg af føler: Hvis instrumentet skal kalibreres ved en høj temperatur (over +300°C), skal føleren have en tilstrækkelig længde til, at den kan komme ind i en ovn, da mindst 35 cm af føleren skal kunne tåle varmen for at opnå en optimal kalibrering. Med en kort føler på f.eks. 10 cm kan vi ikke få en optimal kalibrering ved temperaturer over +300°C. Ved temperaturer mellem -150°C og -80°C, skal føleren have en minimumlængde på 20 cm.

Valg af temperaturområde: Temperaturen kan frit vælges fra -196°C til +1600°C. Usikkerheden er mindst for temperaturer mindre end +660°C, da vores måleinstrumenter i dette område er standard platin modstandstermometre (SPRT), mens vi måler med termoelementer ved temperaturer over +660°C. Samtidig udfører vi kalibreringer ved lave temperaturer i væskebade (sprit, vand, olie og salt). Dette giver en bedre stabilitet end ved måling af høje temperaturer i elovn. Nedenstående tabel viser vores bedste måleevne under forudsætning af en ”bedst mulig føler”, og er således den mindste måleusikkerhed man kan opnå hos os.

TEMPERATUROMRÅDE (°C) OMRÅDE FOR BEDSTE MÅLEEVNE (°C) TEMPERATURKILDE
-196 – <0 0.006 – 0.012 Flydende N2 kryostat; alkoholbad
0 0.0025 Isbad
>0 – 300 0.006 – 0.012 Vandbad, oliebad
300 – 660 0.017 – 0.02 Bad af flydende salt
500 – 1600 0.5 – 2 Elovn
Du kan naturligvis frit vælge de temperaturer, du vil have kalibreret dit instrument ved. Men du får mest ud af kalibreringen, hvis du vælger de temperaturer, som du bruger dit instrument ved.

Kalibreringsterminer og automatisk indkaldelse: Hvor ofte skal instrumenter kalibreres? Det afgør du sammen med din tilsynsmyndighed. I de fleste tilfælde vil vi dog ikke anbefale et kalibreringsinterval længere end ét år. Hvis du ønsker, at vi minder dig om, hvornår du skal have dit instrument kalibreret, kan du tilmelde det til vores automatiske indkaldelsesordning (se herunder).

INDKALDELSES/KØRSELSORDNING

Indkaldelsesordning: Det er muligt at tilmelde dit instrument til temperaturkalibrering ved vores automatiske indkaldelsesordning. Servicen er gratis og indkaldelsen sker ca. 3 uger før instrumenterne forfalder til kalibrering.

Kørselsordning: Instrumenter der ikke ønskes sendt med postvæsenet, kan afleveres direkte til laboratoriet. I hovedstadsområdet kan vi tilbyde at afhente dine instrumenter. Prisen pr. kørsel er p.t. kr. 300,- uanset antal instrumenter, og vi kører hver 14. dag (torsdage i ulige uger).

Ring til 2023 5431 og aftal tid for afhentning senest dagen før.

IN SITU MÅLINGER

Termometrilaboratoriet foretager akkrediterede “in situ” temperaturmålinger, specielt under krævende forhold:

 • Frysere, ned til -196°C
 • Autoklaver
 • Forbrændingsanlæg
 • Kraftværker

Lokale forhold vil ofte have stor betydning, så fastlæg dine krav, således at vi kan vurdere, om vi kan opfylde dem.