ELEKTROKEMISKE REFERENCEMATERIALER

DFM er udpeget som primærlaboratorium for elektrokemi.

Store og små virksomheder i Danmark benytter sig af referencemateriale fra DFM A/S, så sporbarheden sikres og kvaliteten i produktionen opretholdes.

“Radiometer Medical Aps indhenter sporbarhed på højeste internationale niveau, på en række parametre, fra DFM.
Dette er af afgørende betydning for Radiometer Medical, således at vores position som førende inden for blodgas måling kan bevares.
Parameteren pH udbydes kun ganske få steder i verden, med den lave usikkerhed, som DFM tilbyder”.

Hans Bjarne Kristensen
Leder af Metrology sektionen ved Radiometer Medical Aps

Certificerede ledningsevne-opløsninger

Vandige opløsninger af kaliumklorid med ledningsevne fra 0,01 S/m til 25 S/m.

Certificerede primære pH buffere

pH buffere med typiske værdier ved 25 °C i henhold til skalaen herunder.

Skema

OPTISKE REFERENCEMATERIALER

Optiske bølgelængdekalibratorer

Absorptionscelle med og uden fatninger til kalibrering vha. molekylære referencelinier i det fiberoptiske område, af f.eks. optiske spektrumanalysatorer.

Absorptionscelle af glas, 50 mm eller 150 mm lang, 25 mm i diameter.

Monteringstilbehør til absorptionscelle.

Komplet kalibrator med absorptionscelle, holder, linser, LED, stikforbindelser og kabinet.