2018-02-13 TERMOMETRI HOS DFM

DFM overtager Termometrilaboratoriet på DTU Risø  

I mere end 50 år har Termometrilaboratoriet på DTU Risø kalibreret temperaturmåleudstyr, først til forsøgsopstillinger på Risø-området og siden til medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Per 1. marts 2018 overtager DFM A/S laboratoriet på DTU Risø. Termometrilaboratoriet har siden etableringen i 1978 været blandt de førende udbydere af akkrediterede kalibreringsydelser inden for kontakttermometri i Danmark.

Laboratoriets aktiviteter vil fortsætte uændret på Risø indtil 1. maj 2019, hvorefter aktiviteterne flyttes til DFM’s facilitet på Kogle Alle 5 i Hørsholm.

Læs pressemeddelelsen her.

2017-12-01 MÅLING AF PARTIKLER I MILJØET

Hvordan vurderer man partikelforurening bedst muligt?  

Hvor farlig er egentlig partikelforureningen fra trafik, industri og brændeovne? Tre GTS-institutter deltager i det europæiske projekt AEROMET for at udvikle næste generation af metoder til måling af partikelforurening. DFM A/S, Teknologisk Institut og FORCE Technology er gået sammen med 18 andre partnere i projektet til gavn for forskning inden for partikler. Læs pressemeddelelsen her

2016-01-25 NYT OM RUHEDS- OG KOORDINATMÅLINGER

DFM har fra 1. januar 2016 overtaget alle akkrediterede opgaver indenfor ruheds-, overflade- og koordinatmålinger fra Center for Geometrisk Metrologi (CGM) på DTU Mekanik  

Overdragelsen er et led i et ønske om at samle og styrke kompetencerne omkring dimensionel metrologi på DTU.

Læs pressemeddelelsen her

2016-01-19 MÅLINGER AF NANOSTRUKTURER MED SYNLIGT LYS

Ny metode giver robuste og hurtige målinger af materialestrukturer i produktionen 

DFM har udviklet billeddannende skatterometri til karakterisering af nanostrukturerede overflader med synligt lys, også til gavn for mindre virksomheder.

Læs pressemeddelelsen her

PRESSEARKIV

2013-08-19 Best Paper Award

Paper om ultra rent vand høster uventet pris 

Det amerikanske marked har vist stor interesse for ledningsevnekalibrering og denne unikke måde at kunne måle rent og ultra rent vand på. Ingen har før været i stand til at skabe direkte sporbarhed ved denne type kalibrering.

Find ud af hvilken pris “Direct Traceability for Ultra-Pure Water Conductivity” af
Hans Jensen, Danish Fundamental Metrology (DFM) fik. Læs her

Læs manuskriptet til paperet her (Engelsk)

Tak for fire års indsats

EURAMET’s formand, Kamal Hussain, takker DFM’s Salvador for indsatsen som formand for den tekniske komite for akustik.

RTEmagicC_EURAMET_Salvador_193x100px

2013-06-17 Dansk repræsentant i EURAMET's bestyrelse

Dansk EURAMET delegat stemt ind i EURAMET’s bestyrelse

Jan C. Petersen fra DFM A/S er blevet stemt ind i EURAMET’s bestyrelse og bliver derved den anden dansker i EURAMET’s bestyrelseshistorie. Ni personer tegner bestyrelsen, der står for ledelsen og det strategiske arbejde samt organisering EURAMET samarbejdet og EURAMET projekter.
Jan har været dansk kontaktperson i EURAMET TC-PR i  perioden 1990 – 2013 og deltaget i en række EURAMET og EMRPprojekter. Siden 2009 har han været dansk delegat til  EURAMET og var i perioden 1994 til 1998 EUROMET sekretær.
Indtrædelsen i EURAMETS bestyrelse giver god mening, både for medlemmerne af EURAMET, men i høj grad også for dansk metrologi. Med engagementet i DANIAmet og med en stor indsigt i den decentrale metrologistruktur, der er i Danmark, giver det god grobund for det arbejde der venter i bestyrelsen. En primær opgave vil nemlig være, at faciliterer en øget videndeling af metrologiske kompetencer og ikke mindst en åbenhed for at dele faciliteter og opsøge synergier på tværs af NMI’er (Nationale Metrologi Institutter), der kan gavne den metrologiske forskning i Europa.

2013-05-24 Nobel Prize Winner supports new European Metrology Programme

The European Metrology Research Programme – created
almost 100 projects and led to closer cooperation between metrology and industry.

Read how the industry support this

2013-04-11 3.3 mio investering i specialvægte

Nyt måleudstyr styrker Danmarks teknologiske infrastruktur og sikrer forbrugerne produkter af høj kvalitet? Læs her

2013-03-25 Måling af CO2 for European Space Agency

Gasfyldte hulkernefibre giver præcise målinger af gaskoncentrationer, men hvad kan det bruges til? Læs her

2012-12-05 Produktkvalitet sikres gennem nøjagtige målinger

Læs GTS’ indlæg i Berlingske og Aarhus Stifttidende lige her

2012-05-16 Lys i mørket indstillet til Ingeniørens Produktpris 2012

Usædvanligt udviklingsprojekt om udvikling af lysbrille til vintertrætte er indstillet til Produktprisen 2012 i kategorien velfærdsteknologi. 

Se video om lysbrillen her

2012-05-11 DFM målinger en del af Ph.D. succes

DFM’s viden om partikelopmålinger kommer Ph.D. studerende fra Købehavns universitet til gode. Polske Katarzyna Gurzawska er videre til den europæsisk konkurrence, hvor titlen som mest talentfulde unge Ph.D’er bliver uddelt. Læs hvordan pektinbelagte overflader optimere helingsprocessen efter tandimplantatoperation

2012-05-07 Partikler med en diameter svarende til en femhundrededel af en hårsbredde

Så små og alligevel synlige… Læs hvordan titlen for “outstanding paper” landede i hænderne på Jørgen Garnæs, videnskabelig medarbejder hos DFM. Klik og læs

2012-04-27 Danmarks fremtid er afhængig af interessen for forskning

Vi har hørt det mange gange før, og vi kommer til at høre det igen: Danmark skal satse på viden…læs hvilken rolle DFM tager

2012-04-19 Er nano teknologi det nye sort?

Er Danmark med i ræset om NANO teknologi? DFM varetager den metrologiske del og indgår i samarbejde med private og offentlige virksomheder, for at få spredt viden om nano opmålinger ud i samfundet.