2018-02-13 TERMOMETRI HOS DFM

DFM overtager Termometrilaboratoriet på DTU Risø  

I mere end 50 år har Termometrilaboratoriet på DTU Risø kalibreret temperaturmåleudstyr, først til forsøgsopstillinger på Risø-området og siden til medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Per 1. marts 2018 overtager DFM A/S laboratoriet på DTU Risø. Termometrilaboratoriet har siden etableringen i 1978 været blandt de førende udbydere af akkrediterede kalibreringsydelser inden for kontakttermometri i Danmark.

Laboratoriets aktiviteter vil fortsætte uændret på Risø indtil 1. maj 2019, hvorefter aktiviteterne flyttes til DFM’s facilitet på Kogle Alle 5 i Hørsholm.

Læs pressemeddelelsen her.

2017-12-01 MÅLING AF PARTIKLER I MILJØET

Hvordan vurderer man partikelforurening bedst muligt?  

Hvor farlig er egentlig partikelforureningen fra trafik, industri og brændeovne? Tre GTS-institutter deltager i det europæiske projekt AEROMET for at udvikle næste generation af metoder til måling af partikelforurening. DFM A/S, Teknologisk Institut og FORCE Technology er gået sammen med 18 andre partnere i projektet til gavn for forskning inden for partikler. Læs pressemeddelelsen her

2016-01-25 NYT OM RUHEDS- OG KOORDINATMÅLINGER

DFM har fra 1. januar 2016 overtaget alle akkrediterede opgaver indenfor ruheds-, overflade- og koordinatmålinger fra Center for Geometrisk Metrologi (CGM) på DTU Mekanik  

Overdragelsen er et led i et ønske om at samle og styrke kompetencerne omkring dimensionel metrologi på DTU.

Læs pressemeddelelsen her

2016-01-19 MÅLINGER AF NANOSTRUKTURER MED SYNLIGT LYS

Ny metode giver robuste og hurtige målinger af materialestrukturer i produktionen 

DFM har udviklet billeddannende skatterometri til karakterisering af nanostrukturerede overflader med synligt lys, også til gavn for mindre virksomheder.

Læs pressemeddelelsen her

PRESSEARKIV

2013-08-19 Best Paper Award

Paper om ultra rent vand høster uventet pris 

Det amerikanske marked har vist stor interesse for ledningsevnekalibrering og denne unikke måde at kunne måle rent og ultra rent vand på. Ingen har før været i stand til at skabe direkte sporbarhed ved denne type kalibrering.

Find ud af hvilken pris “Direct Traceability for Ultra-Pure Water Conductivity” af
Hans Jensen, Danish Fundamental Metrology (DFM) fik. Læs her

Læs manuskriptet til paperet her (Engelsk)