MATEMATISKE METODER

Brug af kostbart udstyr er ikke en garanti for målingers kvalitet.

Et godt design og en dybtgående forståelse af målingen, opstilling af en brugbar matematisk model af målingen og en passende analyse af de optagne måledata er nøglen til at skabe troværdighed til målingen.

For at kunne støtte vores forskellige måletekniske aktiviteter, forsker DFM i design og modellering af målinger og i optimal analyse af de optagne måledata.

En generel, ikke-lineær mindste kvadraters metode udviklet af DFM er indarbejdet i rutinemæssige kalibreringer og anvendes i forbindelse med en række forskningsprojekter og konsulentopgaver. Metoden frembringer bedste estimater og tilhørende kovariansmatrix for alle relevante fysiske størrelser i en måling. Metoden inkluderer en overordnet test for konsistens mellem data og model, samt en identifikation of potentielle afvigende måleresultater.
Som en udlægger af forskningen har DFM udviklet Excel-baseret software til evaluering af målinger, f.eks. DFM-GUM© og DFM-LSQ Analyzer©.

DFM har endvidere arbejdet en del med validering af metrologisk software, hvilket har været et populært element i kurser afholdt i samarbejde med akkrediteringsorganet DANAK og laboratoriesammenslutningen EURALAB Danmark.