Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

LEGAL METROLOGI

Legal metrologi – krav til måleinstrumenters nøjagtighed

I Danmark fastsætter og administrerer Sikkerhedsstyrelsen reglerne om legal metrologi. Reglerne skal fremme den frie bevægelighed af måleinstrumenter inden for EU og sikre den nødvendige tillid til måleresultater, der hvor de har betydning for erhvervsliv, forbrugere og myndigheder.

Korrekte målinger er således vigtige ved afregning af forbrug af el, gas, vand og varme, handel med varer, fastsættelse af afgifter, skat og bøder og bestemmelse af masse i medicinske og farmaceutiske sammenhænge.

Bemyndigede organer til gennemførelse af overensstemmelsesvurdering af måleinstrumenter er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen (flere informationer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside):

Dansk Kalibreringsteknik A/S

DELTA Dansk Elektronik

FORCE Certification A/S

DS Certificering

Trescal A/S

DOMS Metrology ApS