LÆNGDEKALIBRERING

Hvor lang er en meter?

Metersystemet blev ved lov indført i Danmark 4. maj 1907 og trådte i kraft 1. april 1912. Meteren er en af de grundlæggende SI-enheder og er i dag defineret som længden af den strækning, lyset tilbagelægger i det tomme rum i et tidsrum på 1/299.792.458 sekund.

Området længde dækker over en række ydelser, som du kan få et overblik over i databladet her.

Generelt om kalibrering inden for længde

DFM kalibrerer udstyr til længdemåling ved hjælp af laserinterferometri; en metode, der udnytter kohærente lysbølgers evne til at interferere.

Længdekalibreringer ved DFM er sporbare til DFM’s primærnormaler for længde. DFM har tre primærnormaler bestående af jod-stabiliserede HeNe-lasere med en relativ nøjagtighed på ca. 2×10-11.

Få overblik over vores længdekalibreringer i produktbladet her.

Måleklodser

DFM kalibrerer måleklodser under DANAK akkreditering i området 0,5 mm til 100 mm (akkreditering nr. 255). Måleklodserne antages at være fremstillet af stål, hårdmetal eller keramik samt overholde kravene i ISO3650 (klasse 00 eller K) eller tilsvarende. Den mindste måleusikkerhed forudsætter kalibrering af minimum 4 originale måleklodser fra samme sæt, hver med en nominel længde på mere end 3 mm og en samlet længde på maksimalt 100 mm.

Kalibrering af afstandssensorer og aktuatorer

DFM kalibrerer mange forskellige former for afstandssensorer og aktuatorer, der benyttes til at måle eller udføre lineære forskydninger. Måleområdet dækker ca. 100 nm til 1 m, og den relative usikkerhed kan nå ned på knap 10-6. Oftest er måleusikkerheden dog begrænset af kalibreringsobjektets metrologiske egenskaber.

Om du har svår erektil dysfunktion, gör din del för att förbättra den sexuella funktionen genom att inte ha sex med kvinnor alls. Om du redan är på pillret kan det inte behövas någon annan form av preventivmedel, även om Köpa Kamagra 100mg säkert – bästa stället att… är en säker och effektiv form för sexuell hantering.

Som eksempel kan vi nævne kalibrering af laserbaserede afstandssensorer anvendt til blandt andet til kvalitetskontrol i produktion og dokumentation for opfyldelse af myndighedskrav.

Kalibreringen er sporbar til DFM’s primærnormal for længde.

Kalibreringsusikkerheder

Usikkerheden afhænger af, om der er tale om måling af absolut længde, eller af længdeforskel.

Kalibreringsusikkerhed – absolut længde

Måleklodser, der overholder kravene i ISO3650 eller tilsvarende.

Den opgivne kalibreringsusikkerhed forudsætter kalibrering af minimum 4 måleklodser – hver med en nominel længde på mere end 3 mm og en samlet længde på maksimalt 100 mm.

KLASSE MATERIALE NOMINEL LÆNGDE KALIBRERINGSUSIKKERHED
00 eller K Stål, hårdmetal eller keramik < 100 mm 23 nm – 43 nm

 

Kalibreringsusikkerhed – længdeforskel

Måleklodser af samme sæt, der overholder kravene i ISO3650 eller tilsvarende.

 

KLASSE MATERIALE NOMINEL LÆNGDE KALIBRERINGSUSIKKERHED
00 eller K Stål, hårdmetal eller keramik < 100 mm 15 nm

Produkt info og priser

Priser på længdekalibrering kan findes her.