Kontakt

DFM_2019_Kim_2984_133x133_14

Kim Martin Segelcke
Salg og marketing
+45 2545 9048
kse@dfm.dk

KURSUS OVERSIGT

KURSUS                                                                                              DATO         TILMELDING     MERE INFORMATION

Grundlæggende usikkerhedsberegning                                      Ikke fastlagt       Email DFM             Tlf: 7730 5800

– Du får gennem undervisning og tilhørende øvelser kendskab til fordelingsfunktioner, grundlæggende metoder, opstilling af matematisk model for målemetoden, opstilling af usikkerhedsbudget, samt rapportering af måleresultater. Se kursusbeskrivelse her.

 

Avanceret usikkerhedsberegning                                                Ikke fastlagt       Email DFM             Tlf: 7730 5800

– Der bliver undervist i måleusikkerhed ifølge Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), højere-ordens usikkerhedsbidrag ved ulineære modelfunktioner, numerisk forplantning af sandsynlighedsfordelinger ved Monte Carlo simulering, modelfunktioner med flere outputstørrelser, analyse af målinger ved mindste kvadraters metode samt usikkerhed på kalibreringskurver. Se kursusbeskrivelse her.

 

Lasersikkerhed – forstå risiko og sikkerhedsmæssige aspekter        Ikke fastlagt       Email DFM             Tlf: 7730 5800

– Kurset er at give deltagerne en grundlæggende forståelse for lasere, og at sætte dem i stand til med udgangspunkt i IEC 60825-1 at foretage en selvstændig vurdering af sikkerhedsaspekter i forbindelse med anvendelse af lasere. Se kursusbeskrivelse her.

 

Software-validering                                                                      Ikke fastlagt       Email DFM             Tlf: 7730 5800

– Software validering med udgangspunkt i eurolabs Guidance for the management of computers and software in laboratories with reference to ISO/IEC 17025/2005. Se kursusbeskrivelse her.

God vejepraksis                                                                            Ikke fastlagt       Email DFM             Tlf: 7730 5800

– Dette kursus har til formål at hjælpe prøvningslaboratorier med at tilrettelægge deres vejeprocedurer på en sådan måde, at de imødekommer formålet med vejningerne, at de gennemføres med den nøjagtighed, der er nødvendig og tilstrækkelig, og at dette kan dokumenteres såvel overfor kunder som overfor myndigheder. Se kursusbeskrivelse her.