Kalibrering

For at sikre at du kan levere et kvalitetsprodukt til dine kunder er det vigtigt at kalibrere de måleinstrumenter der benyttes, uanset om du selv leverer kalibreringsydelser, laver målinger eller har produktion.

Ved en kalibrering opnår du:
 • Bevis for at dit udstyr måler som det skal og at dine normaler har de værdier du forventer
 • Sikkerhed for at du har en beregnet usikkerhed på dine måleinstrumenter eller normaler
 • En sporbar målehistorik, der sikrer, at du altid kan påvise at dit udstyr er pålideligt og i overensstemmelse med lovgivningen, og det du lover dine kunder
 • Et certifikat, der giver dig alle de oplysninger der er nødvendige for, at du lever op til din certificering eller dine kvalitetsmål

 

Ved en DFM kalibrering får du yderligere:
 • Kalibrering fra den allerhøjeste måleinstans i Danmark
 • Sporbarhed til DFM’s primærnormaler
 • Kalibrering hos et DANAK akkrediteret laboratorium
 • Kalibrering op imod certificerede referencematerialer
 • Mulighed for at markedsføre dig som et firma, der får kalibreret udstyr ved den højeste måleinstans
 • Garanti fra DFM på, at dit udstyr er kalibreret til størst mulige nøjagtighed, som sikres ved at DFM laver sammenlignende studier af metoder og normaler til internationale samarbejdspartnere bl.a. BIPM

 

 

 

 

 

Elektrokemi

 • Ledningsevneceller
 • Ledningsevnemålesystemer
 • Referenceelektroder
 • pH-metre
 • Certificering af opløsninger

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet

 • Spændingsreferencenormal

 

 

 

 

 

 

 

Længde

 • Måleklodser
 • M10 standardsæt
 • M122 standardsæt

 

 

 

 

 

 

 

Fotonik

 • Detektor / powermeter
 • Fiberoptisk attenuator
 • Klassificering af laser
 • Optisk spektrumanalysator
 • Radiometrisk måling

 

 

 

 

 

 

 

Renrum- og partikeludstyr

 • Partikeltællere
 • Referencepartikler
 • Tælleeffektivitet
 • Size Setting
 • Size Resolution

 

 

 

 

 

 

 

Nanoskala

 • AFM måling
 • Ruhedsmåling
 • Overfladepotentiale
 • Stephøjde
 • 2D-gitter

 

 

 

 

 

 

 

Ruhed og hulplader

 • Ruhedsmåler
 • Ruhedsnormal
 • Optomekanisk hulplade

 

 

 

 

 

 

 

Akustik

 • Tryk, Fritfelt, reciprocitet
 • Aktuatorrespons
 • Pistonfon
 • Lydkalibrator
 • Øresimulator

 

 

 

 

 

 

 

Masse

 • Lodder

 

 

 

 

 

 

 

Termometri

 • Termometre
 • Tørblok kalibrator
 • Pyrometer
 • IR kalibrator