KALIBRERING

For at sikre at du kan levere et kvalitetsprodukt til dine kunder er det vigtigt at kalibrere de måleinstrumenter der benyttes, uanset om du selv leverer kalibreringsydelser, laver målinger eller har produktion.

Ved en kalibrering opnår du:

  • Bevis for at dit udstyr måler som det skal og at dine normaler har de værdier du forventer
  • Sikkerhed for at du har en beregnet usikkerhed på dine måleinstrumenter eller normaler
  • En sporbar målehistorik, der sikrer, at du altid kan påvise at dit udstyr er pålideligt og i overensstemmelse med lovgivningen, og det du lover dine kunder
  • Et certifikat, der giver dig alle de oplysninger der er nødvendige for, at du lever op til din certificering eller dine kvalitetsmål

Ved en DFM kalibrering får du yderligere:

  • Kalibrering fra den allerhøjeste måleinstans i Danmark
  • Sporbarhed til DFM’s primærnormaler
  • Kalibrering hos et DANAK akkrediteret laboratorium
  • Kalibrering op imod certificerede referencematerialer
  • Mulighed for at markedsføre dig som et firma, der får kalibreret udstyr ved den højeste måleinstans
  • Garanti fra DFM på, at dit udstyr er kalibreret til størst mulige nøjagtighed, som sikres ved at DFM laver sammenlignende studier af metoder og normaler til internationale samarbejdspartnere bl.a. BIPM