Kontakt

 DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 7730 5800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

 

David Balslev

David Balslev-Harder
+45 2545 9026
dbh@dfm.dk

 

Jan Conrad
Jan C. Petersen
+45 2545 9017
jcp@dfm.dk

 

Anders Brusch
Anders Brusch
+45 2545 9025
ab@dfm.dk

 

Mikael Lassen
Mikael Østergaard Lassen
+45 2545 9028
ml@dfm.dk

 

OPTISK MÅLING OG KALIBRERING

Vi kan sikre at dit optiske udstyr måler korrekt

Herunder finder du de standardydelser som DFM tilbyder indenfor radiometri.
Derudover har vores fotonikgruppe en række forskningsprojekter inden for optik.

Se mere om forskningsprojekterne her.

Hvis du har eller er ved at udvikle et produkt, som kræver optiske karakteriseringsmetoder, så tag fat i os og hør om vi ikke kan hjælpe dig. Kontakt os her.

STANDARDYDELSER

Detektor og Powermeter kalibrering

Med sporbarhed til den danske primærnormal kalibreres detektorer og powermetre, med henblik på responsitiviteten henholdsvis effekten inden for de synlige og infrarøde bølgelængdeområder. Desuden udføres linearitetsmålinger.

Kalibreringerne er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Tekniske informationer om kalibreringen findes her.

Fiberoptisk attenuator kalibrering

Ved hjælp af en germanium detektor kalibreres fiberoptiske attenuatorer. Kalibrering af fiberoptiske attenuatorer sikrer en nøjagtig bestemmelse af dæmpningen af den optiske stråling.

Kalibreringen er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Tekniske informationer om kalibreringen findes her.

Bølgelængde

Kalibrering af optisk bølgelængde foretages med lasere stabiliseret til molekylære referencelinier. Følgende målinger og kalibreringer foretages:

  • Måling af laserbølgelængde
  • Måling af bølgelængde af lysemitterende dioder
  • Kalibrering af optiske spektrumanalysatorer
  • Kalibrering af bølgemetre

Ovennævnte kalibreringer er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Tekniske informationer om kalibreringen findes her.

RIN målinger

DFM tilbyder udmåling af Relative Intensity Noise (RIN), en vigtig parameter for karakterisering af lasere inden for optisk kommunikation, bio-optik, LIDAR sensing og mange andre områder. RIN specificeres som den relative effekttæthed over et specificeret frekvensområder, opgivet i dBc/Hz.

  • Avanceret self-homodyne detection
  • Bredt bølgelængdeområde
  • Høj båndbredde
  • Lavt støjgulv

Læs nærmere i databladet her.

OTDR kalibrering

Et velfungerende fibernet med lav nedetid kræver en effektiv lokalisering af fejl ved brug af OTDR (Optical Time-Domain Reflectrometer). DFM tilbyder akkrediteret kalibrering af OTDR instrumenter, med en mere præcis lokalisering af fejl og lavere omkostninger som følge.

  • Single-mode fibre
  • Standard bølgelængder (1310 nm og 1550 nm)

Læs nærmere i databladet her.

ULTRAVIOLET RADIOMETRI

Ultraviolet (UV) lys er kendetegnet ved at have en høj energi, der kan bryde organiske kemiske bindinger. UV lys kan derfor have en stor virkning på biologiske og kemiske systemer. Det giver UV lys mange anvendelser, som inkluderer sterilisering, hærdning, kemiske sensorer, dannelse af D-vitamin og behandling af hudlidelser. UV lys kan også have skadelige effekter, idet det f.eks. kan nedbryde materialer og føre til skader i DNA. 

For en given anvendelse kan små forskelle i lysets sammensætning betyde forskellen imellem gavnlig og skadelig virkning. Bølgelængden af lyset er kritisk, da denne afgør hvilke typer kemiske bindinger lyset kan påvirke, men også den akkumulerede effekt er afgørende i mange tilfælde. 

For at kunne anvende UV lys på den mest optimale og sikre måde er det derfor nødvendigt at kunne karakterisere lyset meget nøjagtigt. DFM har derfor udviklet metoder til sporbar måling af UV lys med specielt fokus på måling af lys fra UV LED’er, der for alvor vinder indpas i industrien i disse år. 

DFM er akkrediteret til måling af spektral radians og irradians for bølgelængdeområdet 290 – 800 nm. De fleste UV kilder kan derfor karakteriseres indenfor akkreditering. Lyskilder med høj effekt og/eller en bølgelængde ned til 200 nm kan karakteriseres sporbart til SI-systemet. Målinger foretaget ved DFM inkluderer en beregning af usikkerheden associeret med målingen eller kalibreringen. 

På basis af en kendt lyskilde kan DFM også foretage en photobiologisk sikkerhedsvurdering og klassificering. En sådan vurdering er kritisk for sikker brug af lyskilder der udstråler UV eller blåt lys (Blue Light Hazard). 

DM har også ved flere lejligheder leveret specielle ydelser omhandlende måling af UV lys og er vant til at tilgodese de mange forskellige måle- og kalibreringsbehov der er i industrien. Hvis din virksomhed har spørgsmål til eller udfordringer indenfor UV lys kan i kontakte DFM.

Kalibrering af udstyr til måling af laserstrålediameter

Udstyr til måling af en laserstråles diameter kalibreres ved hjælp af en referencelaser. DFM’s referencelaser har en bølgelængde på 1542 nm og en effekt på op til 0.5 W. Diameteren af referencelaserens stråle er udmålt med sporbarhed direkte til en af DFM’s primære længdenormaler.

DFM kan kalibrere laser beam profilers med en relativ usikkerhed omkring 1,5 %.

Kalibreringen er ikke akkrediteret.

OPTISKE MÅLEEGENSKABER

Optimal anvendelse af polymerer i den industrielle udvikling og produktion kræver kendskab til de fysiske egenskaber. Ved DFM har vi opbygget kompetence til måling af absorption og transmission af lys i polymerer. Måleevnen dækker både det synlig område, der har betydning for farven, samt UV området, der har stor fysiologisk betydning. Anvendelsesområder er polymere for den medicinale og farmaceutiske industri, hvor UV lys anvendes til sterilisering af overflader. Men også for indpakningsfilme lavet af polymere er optiske egenskaber funktionsrelevante. Måleydelserne blev udviklet i innovationskonsortiet BioFors med støtte fra Innovationsfonden.

Produkt info og priser

Du finder DFM’s prisliste her.