Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

Jan Conrad
Jan C. Petersen
+45 25459017
jcp@dfm.dk
Anders Brusch
Anders Brusch
+45 25459025
ab@dfm.dk
Mikael Lassen
Mikael Østergaard Lassen
+45 25459028
ml@dfm.dk
David Balslev
David Balslev-Harder
+45 25459026
dbh@dfm.dk

OPTISK MÅLING OG KALIBRERING

Vi kan sikre at dit optiske udstyr måler korrekt

Herunder finder du de standardydelser som DFM tilbyder indenfor radiometri.
Derudover har vores fotonikgruppe en række forskningsprojekter inden for optik.

Se mere om forskningsprojekterne her.

Hvis du har eller er ved at udvikle et produkt, som kræver optiske karakteriseringsmetoder, så tag fat i os og hør om vi ikke kan hjælpe dig. Kontakt os her.

STANDARDYDELSER

Detektor og Powermeter kalibrering

Med sporbarhed til den danske primærnormal kalibreres detektorer og powermetre, med henblik på responsitiviteten henholdsvis effekten inden for de synlige og infrarøde bølgelængdeområder. Desuden udføres linearitetsmålinger.

Kalibreringerne er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Tekniske informationer om kalibreringen findes her.

Fiberoptisk attenuator kalibrering

Ved hjælp af en germanium detektor kalibreres fiberoptiske attenuatorer. Kalibrering af fiberoptiske attenuatorer sikrer en nøjagtig bestemmelse af dæmpningen af den optiske stråling.

Kalibreringen er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Tekniske informationer om kalibreringen findes her.

Bølgelængde

Kalibrering af optisk bølgelængde foretages med lasere stabiliseret til molekylære referencelinier. Følgende målinger og kalibreringer foretages:

  • Måling af laserbølgelængde
  • Måling af bølgelængde af lysemitterende dioder
  • Kalibrering af optiske spektrumanalysatorer
  • Kalibrering af bølgemetre

Ovennævnte kalibreringer er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 255).

Tekniske informationer om kalibreringen findes her.

RIN målinger

DFM tilbyder udmåling af Relative Intensity Noise (RIN), en vigtig parameter for karakterisering af lasere inden for optisk kommunikation, bio-optik, LIDAR sensing og mange andre områder. RIN specificeres som den relative effekttæthed over et specificeret frekvensområder, opgivet i dBc/Hz.

  • Avanceret self-homodyne detection
  • Bredt bølgelængdeområde
  • Høj båndbredde
  • Lavt støjgulv

Læs nærmere i databladet her.

OTDR kalibrering

Et velfungerende fibernet med lav nedetid kræver en effektiv lokalisering af fejl ved brug af OTDR (Optical Time-Domain Reflectrometer). DFM tilbyder akkrediteret kalibrering af OTDR instrumenter, med en mere præcis lokalisering af fejl og lavere omkostninger som følge.

  • Single-mode fibre
  • Standard bølgelængder (1310 nm og 1550 nm)

Læs nærmere i databladet her.

ULTRAVIOLET RADIOMETRI

Ultraviolet (UV) lys er blandt andet kendetegnet ved at have en stor virkning på mange fysiologiske og kemiske systemer. UV lys har mange potentielle anvendelser som inkluderer sterilisering af vand, dannelse af D-vitamin og behandling af hudlidelser . UV lys kan også have skadelige effekter idet det f.eks. kan nedbryde materialer og føre til skader i DNA. Ved anvendelse af UV lys er det i mange tilfælde meget kritisk at kende den nøjagtige sammensætning af lyset, da virkningen kan variere drastisk med bølgelængden. For at kunne anvende UV lys på den mest optimale måde er det derfor nødvendigt at kunne karakterisere lyset meget nøjagtigt. DFM udvikler metoder til sporbar måling af UV lyskildes effekt og spektrale udstråling. Der er specielt fokus på måling af lys fra UV LED’er, som forventes i fremtiden at vil tillade optimalt design af egenskaberne ved UV lys.

DFM er ved at oprette akkrediterede måleydelser for spektral radians og irradians for bølgelængdeområdet 290 – 800 nm. For Sikkerhedsstyrelsen foretager DFM stikprøver på solarier i Danmark for at efterprøve om gældende regler overholdes med hensyn til emission af UV stråling. Se f.eks. DRs rapport om DFMs målinger af UV strålinger her: (https://www.dr.dk/nyheder/indland/solcentre-politianmeldt-efter-kontrolbesoeg).

I innovationskonsortiet ”Biofors”, som støttes af Innovationsfonden, har DFM udviklet en målemetode til bestemmelse dæmpning af UV lys der transmitteres i optiske lysleder. Da optiske lysledere (”optiske fibre”) i stigende grad anvendes til transmission af stråling med forskellig bølgelængde er det vigtigt at kende dæmpningen især for bølgelængder under 400 nm. Langt de færreste lysleder er egnede til transmission af lys ved disse bølgelængder.

Kalibrering af udstyr til måling af laserstrålediameter

Udstyr til måling af en laserstråles diameter kalibreres ved hjælp af en referencelaser. DFM’s referencelaser har en bølgelængde på 1542 nm og en effekt på op til 0.5 W. Diameteren af referencelaserens stråle er udmålt med sporbarhed direkte til en af DFM’s primære længdenormaler.

DFM kan kalibrere laser beam profilers med en relativ usikkerhed omkring 1,5 %.

Kalibreringen er ikke akkrediteret.

OPTISKE MÅLEEGENSKABER

Optimal anvendelse af polymerer i den industrielle udvikling og produktion kræver kendskab til de fysiske egenskaber. Ved DFM har vi opbygget kompetence til måling af absorption og transmission af lys i polymerer. Måleevnen dækker både det synlig område, der har betydning for farven, samt UV området, der har stor fysiologisk betydning. Anvendelsesområder er polymere for den medicinale og farmaceutiske industri, hvor UV lys anvendes til sterilisering af overflader. Men også for indpakningsfilme lavet af polymere er optiske egenskaber funktionsrelevante. Måleydelserne blev udviklet i innovationskonsortiet BioFors med støtte fra Innovationsfonden.

Produkt info og priser

Du finder DFM’s prisliste her.