Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

 

Jan Conrad

Jan C. Petersen
Fotonik
+45 25459017
jcp@dfm.dk

 

Jan Hald
Jan Hald
Nanoteknologi / Dimensionel metrologi
+45 25459019
jha@dfm.dk

 

DFM_2016_Lisa_C_DeLeebeeck_3481_133x133_18
Lisa C. DeLeebeeck
Elektrokemi
+45 25459036 
ldl@dfm.dk

FORSKNING OG INNOVATION

Metrologi og metrologisk kompetence er en central del af den grundlæggende tekniske infrastruktur i et videnbaseret samfund. DFM udfører derfor uafhængig forskning i fundamental metrologi for at udvikle og vedligeholde de nationale normaler indenfor masse, længde, nano, elektricitet, akustik, elektrokemi og optisk radiometri.

DFM deltager i forskningsprojekter sammen med industri og universiteter, bl.a. innovationskonsortier, EU projekter og projekter finansieret af diverse fonde.

DFM bidrager til uddannelsen af Ph.D. studerende og specialestuderende i tæt samarbejde med universiteterne.

Optik

Forskningen fokuserer på bølgelængdenormaler til optisk telekommunikation, ultra-violet radiometri, LED karakterisering samt udvikling af primærmetoder i kemisk metrologi.

Elektrokemi

DFM’s forskning i elektrokemi består af aktiviteter til udvikling af målesystemer for elektrolytisk ledningsevne i ultra-rent vand og biobrændsler samt for sekundære pH-målinger. Derudover forskes der i grundlæggende fænomener af betydning for elektrokemiske målinger.

Matematik

Forskningen er fokuseret på design og modellering af målinger, samt optimal analyse af måledata. En generel, ikke-lineær mindste kvadraters metode udviklet af DFM anvendes i dag forbindelse med rutinemæssig kalibrering og løsning af forsknings- og konsulentopgaver.

Nanometrologi

Forskning inden for nanometrologi fokuserer på at opnå stadig større målenøjagtighed af kritiske dimensioner. Et af DFM’s nye forskningsområder involverer karakterisering og egenskabsbestemmelser af nanopartikler, herunder målemetoder til bestemmelse af  partiklernes elasticitet, photo-katalytiske aktivitet, brydningsindeks og størrelse samt  biologisk levedygtighed af luftbårne partikler.

Akustik

Forskning i akustik fokuserer på primære metoder til at estimere følsomheden af laboratorie normale mikrofoner i forskellige lydfelter. Andre forskningsområder er bestemmelse af kunstige ørers akustiske impedans, der er en vigtig parameter i forbindelse med kalibrering af audiometrisk udstyr og anvendelsen af akusto-optiske metoder for at rekonstruere lydfelter.

Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside

Her finder du bl.a. information om

  • InnoBooster-ordningen, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om optil 250.000 DKK til gennemførsel af et innovativt projekt i samarbejde med en godkendt videninstitution. Kontakt os for mere information om dette: info@dfm.dk
  • Horizon 2020 opslag

Gå direkte til www.ufm.dk.

 

Bedre Innovation

På BedreInnovation.dk kan du finde mere end 110 forslag fra de ni GTS-institutter til hvilke nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, der skal udvikles til gavn for dansk erhvervsliv.

Bedreinnovation.