ELEKTRICITET PÅ PRIMÆRT NIVEAU

Jævnspænding - direkte mod Josephson primærnormal

DFM kalibrerer under akkreditering DC spænding mod den danske Josephson primærnormal og i området -10 V til 10 V.

Kalibreringsusikkerhed (bedste måleevne): Fra 40 nV ved spændinger under 1 V til 370 nV ved en spænding på 10 V.

Ydelserne omfatter

  • K02.001, Kalibrering af spændingsreferencenormal (Zener)
  • K02.999, Elektrisk måling/kalibrering ifølge tilbud

For mere information, kontakt venligst Carsten Thirstrup eller teamleder Lisa C. DeLeebeeck.

SEKUNDÆRE KALIBRERINGER

Spænding, modstand og strøm

På DFM’s Termometrilaboratorium gennemføres udover temperaturkalibreringer også kalibreringer af spænding, modstand og strøm.

I forbindelse med temperaturmålinger er udlæsningen fra instrumentet ofte spænding, modstand eller strøm. Derfor er måling af disse størrelser på Termometrilaboratoriet akkrediteret i et udvalgt område. Det er således også muligt under akkreditering at få kalibreret instrumenter med disse størrelser, også selv om der ikke er tale om temperaturinstrumenter. Termometrilaboratoriets måleevne kan ses ved at følge linket her til DANAKs hjemmeside.

Yderligere oplysninger om termometri kan findes på denne side.

For mere information, kontakt venligst teamleder Lisa C. DeLeebeeck.