Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 7730 5800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

DFM’S MISSION

At udvikle og sprede måleteknisk viden på internationalt videnskabeligt niveau
af særlig betydning for danske interesser

DFM er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS), som yder service til laboratorier, industri og myndigheder inden for områder, som har tilknytning til metrologi og akkreditering. Denne opgave udføres ved at:

  • Udføre forskning inden for områder af den fundamentale metrologi, som har særlig betydning for det danske samfund, hvor de tilstrækkelige ressourcer kan tilvejebringes og hvor instituttets internationale gennemslagskraft styrkes
  • Give laboratorier og industri adgang til sporbare målinger og til referencematerialer, gennem etablering og opretholdelse af nationale primær- og referencenormaler. Normalerne knytter sig til DFM’s forskning
  • Samarbejde med laboratorier, industri, myndigheder med henblik på at sikre kvaliteten og den gensidige anerkendelse blandt Danmarks internationale handelspartnere af kalibrering og prøvning udført i Danmark
  • Formidle viden om metrologi til myndigheder og virksomheder blandt andet gennem undervisning og konsulentydelser