Certificerede primære pH buffere

Læs mere om vores certificerede pH buffere i produktarket (engelsk) her.

Buffere certificeret efter Harned-celle metoden

Harned-cellen er vist på billedet under denne tekst. En Harned-celle er en elektrokemisk celle, som bruges til certificering af primære pH buffere. Elektrokemiske målinger kræver mindst to elektroder. I Harned-cellen er de to elektroder den reversible brint-elektrode (den firkantede elektrode til højre) og en sølv/sølvklorid referenceelektrode.

I Harned-cellen er de to elektroder nedsænket i samme væske, hvilket har den fordel, at der ikke forekommer et ”liquid junction”-potential/grænsefladepotential, som optræder for reduktion/oxidations-celler forbundet med en saltbro eller en væskeformig forbindelse. Der vil være et “liquid junction potential” når der er en grænseflade mellem to væsker af forskellig sammensætning mellem de to elektroder.

Det normale ved elektrokemiske målinger er, at referenceelektroden befinder sig i en væske, hvis sammensætning afviger fra den, som den eller de øvrige elektroder befinder sig i. Ulempen ved, at de to elektroder befinder sig i samme væske, er, at væsken skal indeholde klorid-ioner, for at det er muligt at måle med sølv/sølvklorid-elektroden. Det betyder, at man ikke kan måle i den rene buffer, men må tilsætte klorid. Harned-celle metoden er beskrevet i afsnit 4 af R. P. Buck et al., Measurement of pH. Definition, Standards, and Procedures (IUPAC Recommendations 2002), International Union of Pure and Applied Chemistry, Pure and Applied Chemistry, Vol. 74, No. 11, pp. 2169-2200, 2002.

Metoden indebærer, at man måler i en buffer tilsat klorid ved mindst tre koncentrationer indenfor et givet koncentrationsinterval. Der skal også foretages en måling i en saltsyreopløsning. Denne måling kan ske uafhængigt eller samtidigt. DFM benytter samtidige målinger i saltsyre og buffer med tre klorid-koncentrationer. For et givent batch kan pH-værdien udregnes ud fra de målte spændingsforskelle mellem de to elektroder i hver af disse fire opløsninger og ved at bruge en konvention for at beregning af klorid-ioners aktivitet (den effektive koncentration af klorid-ioner) idet potentialeforskellen (pH) udledes ved at ekstrapolere til en klorid-koncentration lig nul. Den benyttede konvention kaldes Bates-Guggenheim konventionen.

De primære buffere opfylder kravene, som er angivet i afsnit 6.1 af ovenfor omtalte IUPAC Recommendations 2002. Dette stiller blandt andet strenge krav til den kemiske sammensætning af bufferen, og det omfatter også, at to batches af buffer fremstillet fra samme batch af fast stof skal have pH-værdier, der afviger mindre end 0,003 pH-enheder fra hinanden.

De i produktlisten nedenfor oplyste pH-værdier er typiske værdier ved 25 ºC. Værdien af en given batch af buffer er certificeret, med en ekspanderet usikkerhed på 0,0016 pH-enheder mellem 4 and 9,2, og 0,003 pH-enheder ved 10,0 (karbonat-buffer).

Den certificerede pH-værdi af den sekundære buffer, som optræder i produktlisten nedenfor, er bestemt i henhold til afsnit 8.1 af ovenfor omtalte IUPAC Recommendations 2002.

Bufferne certificeres ved temperaturerne 15 °C, 25 °C og 37 °C. De certificerede buffere har en holdbarhed på mellem to og fire uger fra produktionsdatoen, og hver buffer certificeres kun en gang årligt.

De certificerede buffere anvendes enten til sammenligning med sekundære henholdsvis tertiære buffere, eller til kalibrering af pH-elektroder.

Er den valgte behandling for mænd med erektil dysfunktion, da den tolereres godt, mindre bivirkninger og Billig Viagra Generisk i Danmark online uden recept forbedrer den seksuelle funktion markant.

Certificeringen er DANAK akkrediteret (akkreditering nr. 511), iflg. ISO/IEC 17034:2017.

DFM deltager jævnligt i sammenligninger (“Key Comparisons”) gennem CCQM, og er for tiden dækket af CIPM MRA for følgende af vores primære pH buffere: Fosfat (begge), ftalat og karbonat.

Produktnummer Beskrivelse
R03.101 Primær pH-buffer ‘Ftalat’ (pH = 4,005)
R03.102 Primær pH-buffer ‘Ækvimolal fosfat (1:1 fosfat)’ (pH=6,865)
R03.103 Primær pH-buffer ‘Fysiologisk fosfat (1:3.5 fosfat)’ (pH=7,413)
R03.104 Primær pH-buffer ‘Borat’ (pH=9,180)
R03.105 Primær pH-buffer ‘Karbonat’ (pH=10,012)
R03.106 Sekundær pH-buffer ‘Sørensen fosfat (1:4 fosfat)’ (pH=7,38)
Du finder information om priser her.