DANAK

Hvad er akkreditering?

Akkreditering er en godkendelse af den tekniske kompetence hos et laboratorium, et certificeringsorgan eller et inspektionsorgan.

Ansøger til en akkreditering bliver bedømt i forhold til en akkrediteringsstandard, der er internationalt anerkendte standarder. Heri er angivet krav, som ansøgeren skal opfylde. Samtidig bliver en ansøger bedømt i forhold til den tekniske kompetence hos medarbejderne.

Et laboratorium bliver akkrediteret til specifikke metoder inden for prøvning og skal have kompetence og korrekt udstyr til disse metoder.

Et certificeringsorgan skal have kompetence inden for de standarder, som det certificerer virksomheder til, samt godt kendskab til de brancher, hvor det certificerer virksomheder.

Hvem bliver akkrediteret af DANAK?

Blandt væsentlige grupper af kunder er laboratorier inden for miljø, fødevarer, industri og hospitaler. Dertil kommer virksomheder, der certificerer for eksempel kvalitetsstyring og miljøledelse, personer og produkter samt virksomheder, der inspicerer for eksempel ventilationsanlæg, elevatorer og trykflasker.

Hvorfor akkreditering?

Når en virksomhed har brug for at sikre troværdighed om sine produkter eller sin formåen, kan den få testet eller inspiceret produkterne eller blive certificeret. Ved at vælge akkrediterede ydelser sikrer virksomheden en høj troværdighed for test- og inspektionsrapporter og certifikater.

Kilde: portal.danak.dk

EA

EA, European co-operation for Accreditation, is a non profit association which was set up in November 1997 and registered as an association in the Netherlands in June 2000 and revised in November 2010.
EA is the European network of nationally recognised accreditation bodies located in the European geographical area.

IAF

The IAF is the world association of Conformity Assessment Accreditation Bodies and other bodies interested in conformity assessment in the fields of management systems, products, services, personnel and other similar programmes of conformity assessment. Its primary function is to develop a single worldwide program of conformity assessment which reduces risk for business and its customers by assuring them that accredited certificates may be relied upon. Accreditation assures users of the competence and impartiality of the body accredited.

ILAC

ILAC – the International Laboratory Accreditation Cooperation – is an international cooperation of laboratory and inspection accreditation bodies formed more than 30 years ago to help remove technical barriers to trade.